Hållbarhet med tydligt fokus

Volati har genomfört en väsentlighetsanalys för alla affärsenheter i koncernen och har därefter på koncernnivå satt som ambition att framförallt främja en hållbar utveckling inom fyra utvalda fokusområden:


  • Mångfald, jämställdhet och icke-diskriminering,
  • Hälsa och säkerhet,
  • Antikorruption och mänskliga rättigheter
  • Miljö.

I vår årsredovisning, berättar vi mer om hur Volati och våra affärsenheter arbetar med hållbarhetsfrågor.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Industri och Akademibokhandeln.

Delårsrapport Q3

Volati presenterar Delårsrapport för januari-september 2019.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.