Hållbarhet med tydligt fokus

Volati har genomfört en väsentlighetsanalys för alla affärsenheter i koncernen och har därefter på koncernnivå satt som ambition att framförallt främja en hållbar utveckling inom fyra utvalda fokusområden:


  • Mångfald, jämställdhet och icke-diskriminering,
  • Hälsa och säkerhet,
  • Antikorruption och mänskliga rättigheter
  • Miljö.

I vår årsredovisning, berättar vi mer om hur Volati och våra affärsenheter arbetar med hållbarhetsfrågor.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Extra bolagsstämma

Volati håller extra bolagsstämma måndagen den 30 september 2019 klockan 18.00 på Summit T House, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

Delårsrapport Q2

Volati presenterar Delårsrapport för januari-juni 2019.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.