Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp som förvärvar bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar verksamheterna med fokus på långsiktigt värdeskapande.

Vi är aktiva ägare som arbetar nära affärsenheternas ledningar men som värnar om att bevara bolagens självständighet och det lokala ansvaret. Genom att verka genom styrelsen, bidra i strategiarbete och inspirera till förändring kan Volati fungera som en katalysator för utveckling och expansion.

Volati grundades 2003 och består idag av ett 40-tal rörelsedrivande bolag fördelat på 13 affärsenheter organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Industri och Akademibokhandeln. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 700 anställda och en årlig omsättning om cirka 5 miljarder kronor.

Volati har ett långsiktigt ägarperspektiv utan planer på att avyttra. Det innebär att vi och ledningarna för våra bolag kan planera utifrån vad vi bedömer är den mest värdeskapande och långsiktigt hållbara riktningen för verksamheterna.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.


Kontakta oss

Förvärv av Akademibokhandeln

VD Mårten Andersson ger sin syn på Volatis förvärv av Akademibokhandeln, och avslöjar även sina favoritförfattare och varför han tror böcker har en ljus framtid.

Läs mer

Presentation av Q3 2017

Mårten Andersson, VD och Mattias Björk, Finanschef, kommenterar tredje kvartalet 2017.


Läs presentationen här

Pressmeddelanden.

Läs fler pressmeddelanden
Läs fler koncernnyheter
Lediga tjänster inom koncernen

Prenumerera på börsinfo