Om Volati

Volati förvärvar och utvecklar starka och framgångsrika verksamheter med målet att skapa långsiktig värdetillväxt.

Genom en aktiv förvärvsstrategi och visionen att vara Sveriges bästa ägare av medelstora bolag har Volati levererat en uthållig och stark lönsamhetstillväxt sedan starten 2003. Volati äger primärt nordiska bolag med tyngdpunkt i Sverige. Koncernen är uppdelad i tre affärsområden med fokus på värdeskapande tilläggsförvärv av verksamheter med långsiktigt hållbara affärsmodeller. Volati är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016.

Tre affärsområden

Salix Group

En nordisk marknadsledande handelsverksamhet som primärt levererar material till byggindustri och byggfackhandel.

Salix Group

Ettiketto Group

En nordisk marknadsledande helhetsleverantör av självhäftande etiketter och etiketteringsmaskiner.

Ettiketto Group

Industri

Fyra plattformar med marknadsledande positioner och stor tillväxtpotential inom sina respektive nischer.

Industri


Finansiella mål

Volatis finansiella mål ska stödja ett fortsatt framgångsrikt arbete i enlighet med vår affärsmodell. Målen bör utvärderas som en helhet.

Resultattillväxt

Målet är en genomsnittlig årlig tillväxt i EBITA per stamaktie om minst 15 procent över en konjunkturcykel.

Avkastning på justerat eget kapital

Långsiktiga målet är en avkastning på justerat eget kapital om 20 procent.

Kapitalstruktur

Målet är att nettoskulden i relation till justerad EBITDA ska vara 2 till 3 gånger och inte överstiga 3,5 gånger.


Vision, affärsidé, mål & strategi

Vision

Vår vision är att vara Sveriges bästa ägare av medelstora bolag.

Affärsidé

Volati ska skapa värde genom att förvärva bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutveckla dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande.

Övergripande mål

Volatis övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt.

Strategi

Förvärv utgör en central del av Volatis strategi. Volati förvärvar bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Volatis strategi för bolagsutveckling baseras på att behålla företagens entreprenörsanda, och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser.


Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2022

2022 var ett händelserikt och framgångsrikt år för Volati.

Delårsrapport Q4

Volati presenterar Delårsrapport för januari-december 2023.

Årsredovisning

Ta del av Volatis värld i vår årsredovisning

I årsboken kan ni bland annat läsa mer om Volatis värdeskapande affärsmodell och hur vi arbetar långsiktigt med organisk utveckling genom  fokus på kompetens och ledarskap. Totalt genomförde vi under 2022 sex förvärv som tillsammans tillförde över 800 Mkr i årsomsättning och stärker våra befintliga plattformar genom positiva synergier.

- Andreas Stenbäck, VD Volati.

Läs mer