Om Volati

Volatis affärsidé är att skapa värde genom att förvärva bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutveckla dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande.

Genom en aktiv förvärvsstrategi och visionen att vara Sveriges bästa ägare av medelstora bolag har Volati levererat en uthållig och stark lönsamhetstillväxt sedan starten 2003. Volati består av de tre affärsområdena, Salix Group, en nordisk marknadsledande handelskoncern med hundraårig historia samt Industri som består av fyra plattformar med marknadsledande positioner och stor tillväxtpotential. Ettiketto Group erbjuder självhäftande etiketter och maskiner för olika applikationer. Volati är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016.

Tre affärsområden

Salix Group

En nordisk marknadsledande handelskoncern med hundraårig historia.

Salix Group

Industri

Fyra plattformar med marknadsledande positioner och stor tillväxtpotential.

Industri

Ettiketto Group

Självhäftande etiketter och maskiner för olika applikationer.

Ettiketto Group


Finansiella mål

Volatis överordnade mål är att skapa långsiktig värdetillväxt genom att bygga en industrigrupp av lönsamma företag med goda kassaflöden och förmåga till kontinuerlig utveckling.

Styrelsen har fastställt följande långsiktiga finansiella mål som ska utvärderas som en helhet:

Resultattillväxt

Målet är en genomsnittlig årlig tillväxt i EBITA per stamaktie om minst 15 procent över en konjunkturcykel.

Avkastning på justerat eget kapital

Långsiktiga målet är en avkastning på justerat eget kapital om 20 procent.

Kapitalstruktur

Målet är att nettoskulden i relation till justerad EBITDA ska vara 2 till 3 gånger och inte överstiga 3,5 gånger.


Affärsidé, vision, mål & strategi

Affärsidé

Volati ska skapa värde genom att förvärva bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutveckla dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande.

Vision

Vår vision är att vara Sveriges bästa ägare av medelstora bolag.

Övergripande mål

Volatis övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt.

Strategi

Förvärv utgör en central del av Volatis strategi. Volati förvärvar bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Volatis strategi för bolagsutveckling baseras på att behålla företagens entreprenörsanda, och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser.


Aktuellt

Hållbarhet

Volatis värdegrund bygger på ansvarstagande som en förutsättning för vår gemensamma framtid.

Telefonkonferens

Volati inbjuder till en presentation av bokslutskommuniké 2022 vid en webbsänd telefonkonferens fredagen den 10 februari kl 09.00.

Nytt affärsområde

Ettiketto Group har nått en sådan storlek att det nu blir ett självständigt affärsområde inom Volati.

Om Volati

Årsredovisning

Ta del av Volatis värld i vår årsredovisning

Under 2021 har vi kunnat upprätthålla en fortsatt hög förvärvstakt och leverera en stark resultattillväxt.

- Andreas Stenbäck, VD Volati.

Läs mer