Styrelse


Patrik Wahlén

Styrelseordförande sedan 2018, styrelseledamot 2005 - 2017. Född 1969.

Utbildning: Ekonomistudier vid Lunds universitet

Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant i Italo Invest AB (samt dotterbolag till Italo Invest AB) och Wahlén & Partner AB.

Bakgrund: Patrik grundade Volati 2003 tillsammans med Karl Perlhagen. Patrik har tidigare arbetat inom Kemira-koncernen samt Ernst & Young Management Consulting AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 19 356 283 stamaktier.


Karl Perlhagen

Styrelseordförande 2005 - 2017, styrelseledamot sedan 2018. Född 1970.

Utbildning: Ekonomistudier vid Lunds universitet

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Italo Invest AB (samt uppdrag i dotterbolag till Italo Invest AB) och styrelseordförande Ullna Golf Aktiebolag.

Bakgrund: Karl grundade Volati 2003 tillsammans med Patrik Wahlén och har tidigare grundat Cross Pharma AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 34 440 000 stamaktier samt 216 190 preferensaktier (genom bolag).


Björn Garat

Styrelseledamot sedan 2015. Född 1975.

Utbildning: Internationella ekonomprogrammet vid Linköpings Universitet.

Övriga uppdrag: Finanschef och vice verkställande direktör för AB Sagax (samt uppdrag i dotterbolag till AB Sagax), styrelseledamot i Manolo Holding AB och Paco Holding AB samt styrelsesuppleant i LMG Distribution Aktiebolag.

Bakgrund: Partner och chef för Corporate Finance på Remium Nordic AB och finansanalytiker. Finanschef och vice verkställande direktör på AB Sagax sedan 2012.

Aktieinnehav i Bolaget: 58 000 stamaktier (genom pensionsförsäkring).


Christina Tillman

Styrelseledamot sedan 2016. Född 1968.

Utbildning: Civilekonomexamen vid Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande för NF11 Holding AB, styrelseledamot i Corem Property Group AB (publ), Grimaldi Industri AB, Cycleurope AB, Clean6 Holding samt styrelsesuppleant i Kattvik Financial Services Aktiebolag, Stocksund Financial Management AB och Stocksunds Fastighets AB.

Bakgrund: Christina har tidigare bland annat varit VD för Odd Molly och Gudrun Sjödén Design.

Aktieinnehav i Bolaget: 6 000 Stamaktier.


Louise Nicolin

Styrelseledamot sedan 2016. Född 1973.

Utbildning: Civilingenjör vid Uppsala Universitet, eMBA vid Stockholms Universitet samt International Directors Programme vid INSEAD.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande för AB Better Business World Wide, styrelseledamot i VBG Group AB (publ), Enzymatica AB (publ), Seafire AB (publ), Optinova Holding AB (Finland) samt Atteviks Bil AB.

Bakgrund: Louise driver sedan år 2011 konsultverksamhet i Nicolin Consulting AB, med fokus på verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring. Tidigare affärsområdeschef och konsultchef, PlantVision AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 16 642 stamaktier (inklusive familj).


Anna-Karin Celsing

Styrelseledamot sedan 2018. Född 1962.

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Carnegie Bank, Landshypotek Bank AB, Lannebo Fonder AB och OX2 Group.

Bakgrund: Chef Investor Relations Swedbank, Informationschef Ratos, styrelseledamot Finansinspektionen, styrelseordförande Sveriges Television. Ett antal rådgivnings- och styrelseuppdrag inom strategi, finansiering och bolagsstyrning.

Aktieinnehav i Bolaget: 9 000 stamaktier och 700 preferensaktier.


Magnus Sundström

Styrelseledamot sedan 2018. Född 1954.

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi Linköpings Universitet

Övriga uppdrag: VD och ägare av AB 1909 Gruppen samt delägare (50%) av B2B IT-Partner AB.

Bakgrund: Styrelseledamot och styrelseordförande i Tricorona AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 634 758 stamaktier och 29 739 preferensaktier genom närstående bolag.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de två affärsområdena Salix Group och Industri.

Delårsrapport Q3

Volati presenterar Delårsrapport för januari-september 2021.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.