Styrelse


Patrik Wahlén

Styrelseordförande sedan 2018, styrelseledamot 2005 - 2017. Född 1969.

Utbildning: Ekonomistudier vid Lunds universitet

Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant i Italo Invest AB (samt dotterbolag till Italo Invest AB) och styrelsesuppleant i Wahlén & Partner AB.

Bakgrund: Patrik grundade Volati 2003 tillsammans med Karl Perlhagen. Patrik har tidigare arbetat på Kemira samt Ernst & Young Management Consulting AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 19 246 954 Stamaktier och 10 129 Preferensaktier.


Karl Perlhagen

Styrelseordförande 2005 - 2017, styrelseledamot sedan 2018. Född 1970.

Utbildning: Ekonomistudier vid Lunds universitet

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Sjöläget Fastighets AB, styrelseledamot Ullna Golf Aktiebolag, styrelseledamot Orifice Medical AB, styrelseledamot Kustvaktens Fastighets AB, styrelseledamot Italo Invest AB, styrelsesuppleant Täby Brandskyddsteknik AB, styrelseledamot Eldbekämparna Holding AB, styrelsesuppleant Eldbekämparna Fastighets AB styrelsesuppleant Täby Danderyd Lås AB, styrelsesuppleant UJ i Täby AB, styrelseledamot Italo Corr Fast AB, styrelseledamot Italo TO Fast AB, styrelsesuppleant Brandslangen AB, styrelseledamot ÅSI AB, styrelseledamot Italo GSS Fast AB, styrelsesuppleant Bromma Botkyrka Fastigheter 1 AB, styrelsesuppleant Bodum Capital AB, styrelsesuppleant Grönskogen Omsorgsbostäder AB, styrelseledamot Fridhem Fastighetsutveckling Stockholm AB, styrelseledamot Fridhem Grönskogen AB samt styrelseledamot Fridhems Intressenter Gladan AB.

Bakgrund: Karl grundade Volati 2003 tillsammans med Patrik Wahlén och har tidigare grundat Cross Pharma AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 34 440 000 Stamaktier samt 204 174 Preferensaktier (genom bolag).


Björn Garat

Styrelseledamot sedan 2015. Född 1975.

Utbildning: Internationella ekonomprogrammet vid Linköpings Universitet.

Övriga uppdrag: Finanschef och vice VD på AB Sagax, styrelseledamot Paco Holding AB, styrelseledamot Manolo Holding AB, styrelsesuppleant LMG Distribution Aktiebolag, styrelsesuppleant Sagax Sapla 5 AB samt styrelsesuppleant Bostadsrättsföreningen Lägret nr 1.

Bakgrund: Ansvarig för Corporate Finance på Remium Nordic AB och finansanalytiker. Finanschef och vice VD på AB Sagax sedan 2012.

Aktieinnehav i Bolaget: 30 000 stamaktier och 800 Preferensaktier (genom pensionsförsäkring).


Christina Tillman

Styrelseledamot sedan 2016. Född 1968.

Utbildning: Ekonomiutbildning från Stockholms Universitet

Övriga uppdrag: VD Happy plugs AB, styrelseordförande i House of Dagmar AB samt styrelseledamot
i Coop Sverige AB, Coop Logistik AB, Corem Property Group AB, Corem Logistik Holding AB (publ) och Tobin Properties AB samt styrelsesuppleant i Kattvik Financial Services Aktiebolag och Stocksunds Fastighet AB.

Bakgrund: VD på Odd Molly, VD på Gudrun Sjödén Design.

Aktieinnehav i Bolaget: 6 000 Stamaktier.


Louise Nicolin

Styrelseledamot sedan 2016. Född 1973.

Utbildning: Civilingenjör, Uppsala Universitet, MBA, Stockholm School of Business.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande för AB Better Business World Wide, styrelseledamot i VBG Group AB (publ), Dellner Couplers Aktiebolag, Enzymatica AB (publ) och Uppdragshuset Sverige AB samt styrelsesuppleant i Arts for a reason AB.

Bakgrund: Louise driver sedan år 2011 konsultverksamhet i Nicolin Consulting AB, med fokus på verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring. Tidigare affärsområdeschef och konsultchef, PlantVision AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 11 737 Stamaktier (inklusive familj).


Anna-Karin Celsing

Styrelseledamot sedan 2018. Född 1962.

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Sveriges Television AB, styrelseledamot i Landshypotek Bank AB, Lannebo Fonder AB, OX2 Group och Serneke AB.

Bakgrund: Chef Investor Relations Swedbank, Informationschef Ratos, styrelseledamot Finansinspektionen. Ett antal rådgivnings- och styrelseuppdrag inom strategi, finansiering och bolagsstyrning

Aktieinnehav i Bolaget: 700 preferensaktier.


Magnus Sundström

Styrelseledamot sedan 2018. Född 1954.

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi Linköpings Universitet

Övriga uppdrag: VD och 100% ägare av AB 1909 Gruppen och 50 % ägare av B2B IT-Partner AB.

Bakgrund: Bland tidigare uppdrag kan nämnas styrelseledamot och senare styrelseordförande i Tricorona AB

Aktieinnehav i Bolaget: 290 758 stamaktier och 44 940 preferensaktier i Volati direkt samt genom närstående bolag.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Industri och Akademibokhandeln.

Inbjudan telefonkonferens

Volati publicerar sin bokslutskommuniké och inbjuder till en presentation vid en webbsänd telefonkonferens.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.