Styrelse

Patrik Wahlén

Styrelseordförande sedan 2018, styrelseledamot 2005 - 2017. Född 1969.

Utbildning: Ekonomistudier vid Lunds universitet

Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant i Italo Invest AB (samt dotterbolag till Italo Invest AB) och Wahlén & Partner AB.

Bakgrund: Patrik grundade Volati 2003 tillsammans med Karl Perlhagen. Patrik har tidigare arbetat inom Kemira-koncernen samt Ernst & Young Management Consulting AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 19 356 283 stamaktier.

Karl Perlhagen

Styrelseordförande 2005 - 2017, styrelseledamot sedan 2018. Född 1970.

Utbildning: Ekonomistudier vid Lunds universitet

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Fridhem Fastighetsutveckling AB och Ullna Golf AB, styrelseledamot i Italo Invest AB (samt uppdrag i dotterbolag till Italo Invest AB) och KPVS Holding AB.

Bakgrund: Karl grundade Volati 2003 tillsammans med Patrik Wahlén och har tidigare grundat Cross Pharma AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 34 461 500 stamaktier samt 300 174 preferensaktier (genom bolag).

Björn Garat

Styrelseledamot sedan 2015. Född 1975.

Utbildning: Internationella ekonomprogrammet vid Linköpings universitet.

Övriga uppdrag: Finanschef och vice verkställande direktör för AB Sagax (samt uppdrag i dotterbolag till AB Sagax), styrelseledamot i Fastighetsbolaget Emilshus AB och Manolo Holding AB samt styrelsesuppleant i LMG Distribution Aktiebolag och Paco Holding AB.

Bakgrund: Partner och chef för Corporate Finance på Remium Nordic AB och finansanalytiker. Finanschef och vice verkställande direktör på AB Sagax sedan 2012.

Aktieinnehav i Bolaget: 60 000 stamaktier.

Christina Tillman

Styrelseledamot sedan 2016. Född 1968.

Utbildning: Civilekonomexamen vid Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: tf. VD Hunter Sales i Stockholm AB, Styrelseordförande för NF11 Holding AB, styrelseledamot i Corem Property Group AB, Grimaldi Industri AB, MBRS AB, samt styrelsesuppleant i Kattvik Financial Services AB, Stocksunds Financial Management AB, Stocksund Financial Services AB.

Bakgrund: Bland annat VD för Odd Molly International AB och Gudrun Sjödén Group AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 2 000 stamaktier och 300 preferensaktier

Louise Nicolin

Styrelseledamot sedan 2016. Född 1973.

Utbildning: Civilingenjör vid Uppsala universitet, eMBA vid Stockholms universitet samt International Directors Programme vid INSEAD.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i VBG Group AB (publ), Enzymatica AB, Seafire AB (publ), Atterviks Bil AB och Optinova Holding AB.

Bakgrund: Louise driver sedan år 2011 konsultverksamhet i Nicolin Consulting AB, med fokus på verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring. Tidigare affärsområdeschef och konsultchef, PlantVision AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 12 062 stamaktier

Anna-Karin Celsing

Styrelseledamot sedan 2018. Född 1962.

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Carnegie Investment Bank, Landshypotek Bank AB, Lannebo Fonder AB, OX2 Group, Castellum AB. Tim Bergling Foundation, Stiftelsen Beckmans Designhögskola.

Bakgrund: Chef Investor Relations Swedbank, Informationschef Ratos, styrelseledamot Finansinspektionen, styrelseordförande Sveriges Television. Ett antal rådgivnings- och styrelseuppdrag inom strategi, finansiering och bolagsstyrning.

Aktieinnehav i Bolaget: 10 000 stamaktier och 1000 preferensaktier.

Magnus Sundström

Styrelseledamot sedan 2018. Född 1954.

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi Linköpings universitet

Övriga uppdrag: VD och ägare av AB 1909 Gruppen samt delägare (50%) av B2B IT-Partner AB.

Bakgrund: Styrelseledamot och styrelseordförande i Tricorona AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 634 758 stamaktier och 29 739 preferensaktier genom närstående bolag.


Ledande befattningshavare

Andreas Stenbäck

Vd sedan 2021. Född 1979.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan samt kandidatexamen från Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: -

Bakgrund: Andreas kommer närmast från rollen som CFO för Volati. Han har tidigare arbetat på Keystone Advisers och MCF Corporate Finance.

Aktieinnehav i bolaget: 2 800 stamaktier. Köpoption som berättigar till förvärv av 834 046 stamaktier.

Martin Aronsson

CFO sedan 2021. Född 1980.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Linköpings Tekniska Högskola samt kandidatexamen från Linköpings universitet.

Övriga uppdrag: -

Bakgrund: Martin har tidigare arbetat på Sweco och McKinsey & Company.

Aktieinnehav i bolaget: Köpoption som berättigar till förvärv av 310 631 aktier.

Martin Hansson

Vd affärsområde Salix Group sedan 2021. Född 1975.

Utbildning: Juristexamen från Göteborgs universitet.

Övriga uppdrag:

Bakgrund: Martin har de senaste 4,5 åren arbetat på det tyska holdingbolaget Maxingvest och dessförinnan på IKEA under 17 år.

Aktieinnehav i bolaget: 10 404 stamaktier och 568 697 aktier i Salix Group samt 998 530 köpoptioner i Salix Group.

Nicklas Margård

Affärsområdeschef Industri sedan 2017. Född 1969.

Utbildning: Ekonomistudier vid Lunds universitet, MBA-studier Concordia University Montreal, Kanada.

Övriga uppdrag: -

Bakgrund: Nicklas var mellan 2014–2017 Vd på Besikta Bilprovning och har suttit i styrelsen i Tornum sedan 2005. Nicklas har tidigare arbetat som Vd på John Bean Technologies AB och har även varit Asienansvarig för JBT Foodtech.

Aktieinnehav i bolaget: 170 000 stamaktier och 2 procent av aktierna i Industris moderbolag Volati Industri.

Aktuellt

Hållbarhet

Volatis värdegrund bygger på ansvarstagande som en förutsättning för vår gemensamma framtid.

Delårsrapport Q2

Volati presenterar delårsrapport för januari-juni 2022.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydlig och aktuell finansiell information.

Om Volati

Årsredovisning

Ta del av Volatis värld i vår årsredovisning

Under 2021 har vi kunnat upprätthålla en fortsatt hög förvärvstakt och leverera en stark resultattillväxt.

- Andreas Stenbäck, VD Volati.

Läs mer