Styrelse

Patrik Wahlén

Styrelseordförande sedan 2018, styrelseledamot 2005 - 2017. Född 1969.

Utbildning: Ekonomistudier vid Lunds universitet

Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant i Italo Invest AB (samt dotterbolag till Italo Invest AB) och Wahlén & Partner AB.

Bakgrund: Patrik grundade Volati 2003 tillsammans med Karl Perlhagen. Patrik har tidigare arbetat inom Kemira-koncernen samt Ernst & Young Management Consulting AB.

Aktieinnehav i bolaget: Se innehav

Karl Perlhagen

Styrelseordförande 2005 - 2017, styrelseledamot sedan 2018. Född 1970.

Utbildning: Ekonomistudier vid Lunds universitet

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Fridhem Fastighetsutveckling AB och Ullna Golf AB, styrelseledamot i Italo Invest AB (samt uppdrag i dotterbolag till Italo Invest AB) och KPVS Holding AB.

Bakgrund: Karl grundade Volati 2003 tillsammans med Patrik Wahlén och har tidigare grundat Cross Pharma AB.

Aktieinnehav i bolaget: Se innehav

Björn Garat

Styrelseledamot sedan 2015. Född 1975.

Utbildning: Internationella ekonomprogrammet vid Linköpings universitet.

Övriga uppdrag: Finanschef och vice verkställande direktör för AB Sagax (samt uppdrag i dotterbolag till AB Sagax), styrelseledamot i Fastighetsbolaget Emilshus AB och Manolo Holding AB samt styrelsesuppleant i LMG Distribution Aktiebolag och Paco Holding AB.

Bakgrund: Partner och chef för Corporate Finance på Remium Nordic AB och finansanalytiker. Finanschef och vice verkställande direktör på AB Sagax sedan 2012.

Aktieinnehav i bolaget: Se innehav

Christina Tillman

Styrelseledamot sedan 2016. Född 1968.

Utbildning: Civilekonomexamen vid Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: tf. VD Hunter Sales i Stockholm AB, Styrelseordförande för NF11 Holding AB, styrelseledamot i Corem Property Group AB, Grimaldi Industri AB, MBRS AB, samt styrelsesuppleant i Kattvik Financial Services AB, Stocksunds Financial Management AB, Stocksund Financial Services AB.

Bakgrund: Bland annat VD för Odd Molly International AB och Gudrun Sjödén Group AB.

Aktieinnehav i bolaget: Se innehav

Louise Nicolin

Styrelseledamot sedan 2016. Född 1973.

Utbildning: Civilingenjör vid Uppsala universitet, eMBA vid Stockholms universitet samt International Directors Programme vid INSEAD.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i VBG Group AB (publ), Enzymatica AB, Seafire AB (publ), Atterviks Bil AB och Optinova Holding AB.

Bakgrund: Louise driver sedan år 2011 konsultverksamhet i Nicolin Consulting AB, med fokus på verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring. Tidigare affärsområdeschef och konsultchef, PlantVision AB.

Aktieinnehav i bolaget: Se innehav

Anna-Karin Celsing

Styrelseledamot sedan 2018. Född 1962.

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Carnegie Investment Bank, Landshypotek Bank AB, Lannebo Fonder AB, OX2 Group, Castellum AB. Tim Bergling Foundation, Stiftelsen Beckmans Designhögskola.

Bakgrund: Chef Investor Relations Swedbank, Informationschef Ratos, styrelseledamot Finansinspektionen, styrelseordförande Sveriges Television. Ett antal rådgivnings- och styrelseuppdrag inom strategi, finansiering och bolagsstyrning.

Aktieinnehav i bolaget: Se innehav

Magnus Sundström

Styrelseledamot sedan 2018. Född 1954.

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi Linköpings universitet

Övriga uppdrag: VD och ägare av AB 1909 Gruppen samt delägare (50%) av B2B IT-Partner AB.

Bakgrund: Styrelseledamot och styrelseordförande i Tricorona AB.

Aktieinnehav i bolaget: Se innehav


Ledande befattningshavare

Andreas Stenbäck

Vd sedan 2021. Född 1979.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan samt kandidatexamen från Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: -

Bakgrund: Andreas kommer närmast från rollen som CFO för Volati. Han har tidigare arbetat på Keystone Advisers och MCF Corporate Finance.

Aktieinnehav i bolaget: Se innehav

Martin Aronsson

CFO sedan 2021. Född 1980.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Linköpings Tekniska Högskola samt kandidatexamen från Linköpings universitet.

Övriga uppdrag: -

Bakgrund: Martin har tidigare arbetat på Sweco och McKinsey & Company.

Aktieinnehav i bolaget: Se innehav

Martin Hansson

Vd affärsområde Salix Group sedan 2021. Född 1975.

Utbildning: Juristexamen från Göteborgs universitet.

Övriga uppdrag:

Bakgrund: Martin har de senaste 4,5 åren arbetat på det tyska holdingbolaget Maxingvest och dessförinnan på IKEA under 17 år.

Aktieinnehav i bolaget: Se innehav

Nicklas Margård

Vd Tornum Group sedan 2023. Född 1969.

Utbildning: Ekonomistudier vid Lunds universitet, MBA-studier Concordia University Montreal, Kanada.

Övriga uppdrag: -

Bakgrund: Nicklas var affärsområdeschef på affärsområde Industri mellan 2017 och 2023. Är idag Vd på Tornum Group som han suttit i styrelsen för sedan 2005.
Nicklas var mellan 2014–2017 Vd på Besikta Bilprovning. Nicklas har tidigare arbetat som Vd på John Bean Technologies AB och har även varit Asienansvarig för JBT Foodtech.

Aktieinnehav i bolaget: Se innehav

Rikard Ahlin

Vd affärsområde Ettiketto Group sedan 2022. Född 1976.

Utbildning: Ingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola.

Övriga uppdrag:

Bakgrund: Rikard har jobbat i flertalet roller inom försäljning, produktion och operations inom Ettiketto Group sedan 1998 och tillträdde som Vd 2016.

Aktieinnehav i bolaget: Se innehav

Aktuellt

Hållbarhet

Volatis värdegrund bygger på ansvarstagande som en förutsättning för vår gemensamma framtid.

Telefonkonferens

Volati inbjuder till en presentation av bokslutskommuniké 2022 vid en webbsänd telefonkonferens fredagen den 10 februari kl 09.00.

Nytt affärsområde

Ettiketto Group har nått en sådan storlek att det nu blir ett självständigt affärsområde inom Volati.

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten

För att kunna fortsätta växa och vara långsiktigt konkurrenskraftiga behöver vi integrera hållbarhet i allt vi gör. I vår hållbarhetsredovisning beskrivs Volatis och affärsenheternas arbete kring hållbarhet.

Läs mer