Styrelse

Patrik Wahlén

Styrelseordförande sedan 2018, styrelseledamot 2005 - 2017. Född 1969.

Utbildning: Ekonomistudier vid Lunds universitet

Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant i Italo Invest AB (samt dotterbolag till Italo Invest AB) och Wahlén & Partner AB.

Bakgrund: Patrik grundade Volati 2003 tillsammans med Karl Perlhagen. Patrik har tidigare arbetat inom Kemira-koncernen samt Ernst & Young Management Consulting AB.

Aktieinnehav i bolaget: Se innehav

Karl Perlhagen

Styrelseordförande 2005 - 2017, styrelseledamot sedan 2018. Född 1970.

Utbildning: Ekonomistudier vid Lunds universitet

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Fridhem Fastighetsutveckling AB och Ullna Golf AB, styrelseledamot i Italo Invest AB (samt uppdrag i dotterbolag till Italo Invest AB) och KPVS Holding AB.

Bakgrund: Karl grundade Volati 2003 tillsammans med Patrik Wahlén och har tidigare grundat Cross Pharma AB.

Aktieinnehav i bolaget: Se innehav

Björn Garat

Styrelseledamot sedan 2015. Född 1975.

Utbildning: Internationella ekonomprogrammet vid Linköpings universitet.

Övriga uppdrag: Finanschef och vice verkställande direktör för AB Sagax (samt uppdrag i dotterbolag till AB Sagax), styrelseledamot i Fastighetsbolaget Emilshus AB, Vassvik Förvaltning Aktiebolag och Paco Holding AB samt styrelsesuppleant i Manolo Holding AB.

Bakgrund: Partner och chef för Corporate Finance på Remium Nordic AB och finansanalytiker. Finanschef och vice verkställande direktör på AB Sagax sedan 2012.

Aktieinnehav i bolaget: Se innehav

Christina Tillman

Styrelseledamot sedan 2016. Född 1968.

Utbildning: Civilekonomexamen vid Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: tf. vd Hunter Sales i Stockholm AB, Styrelseordförande för NF11 Holding AB, styrelseledamot i Corem Property Group AB, Grimaldi Industri AB, MBRS AB, Footway Group AB samt styrelsesuppleant i Kattvik Financial Services AB, Stocksunds Financial Management AB, Stocksund Financial Services AB.

Bakgrund: Bland annat VD för Odd Molly International AB och Gudrun Sjödén Group AB.

Aktieinnehav i bolaget: Se innehav

Maria Edsman

Styrelseledamot sedan 2023. Född 1968.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Styrelseutbildning, Styrelseakademi­n.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot, Rusta AB. Styrelseledamot, Bokhandlarföreningen.

Bakgrund: Bland annat styrelseledamot i Lammhult Design Group AB och INTERSPORT AB. Tidigare även affärsområdeschef och vd för Volatis f.d. affärsområde Akademibokhandeln (nuvarande Bokusgruppen) och del av Volatis ledningsgrupp. Tidigare vd Brothers och vd Polarn O. Pyret.

Aktieinnehav i bolaget: Se innehav

Anna-Karin Celsing

Styrelseledamot sedan 2018. Född 1962.

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Lannebo Fonder, Landshypotek Bank, OX2 Group, Peas Industries Castellum, Svensk Husproduktion, Tim Bergling Foundation, Stiftelsen Beckmans Designhögskola, Stiftelsen Orionteatern.

Bakgrund: Chef Investor Relations Swedbank, Informationschef Ratos, styrelseledamot Finansinspektionen, styrelseordförande Sveriges Television. Flera rådgivnings- och styrelseuppdrag inom strategi, finansiering och bolagsstyrning.

Aktieinnehav i bolaget: Se innehav

Magnus Sundström

Styrelseledamot sedan 2018. Född 1954.

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi Linköpings universitet

Övriga uppdrag: VD och ägare av AB 1909 Gruppen samt delägare (50%) av B2B IT-Partner AB.

Bakgrund: Styrelseledamot och styrelseordförande i Tricorona AB.

Aktieinnehav i bolaget: Se innehav


Ledande befattningshavare

Andreas Stenbäck

Vd sedan 2021. Född 1979.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan samt kandidatexamen från Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: -

Bakgrund: Andreas kommer närmast från rollen som CFO för Volati. Han har tidigare arbetat på Keystone Advisers och MCF Corporate Finance.

Aktieinnehav i bolaget: Se innehav

Martin Aronsson

CFO sedan 2021. Född 1980.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Linköpings Tekniska Högskola samt kandidatexamen från Linköpings universitet.

Övriga uppdrag: -

Bakgrund: Martin har tidigare arbetat på Sweco och McKinsey & Company.

Aktieinnehav i bolaget: Se innehav

Martin Hansson

Vd affärsområde Salix Group sedan 2021. Född 1975.

Utbildning: Juristexamen från Göteborgs universitet.

Övriga uppdrag:

Bakgrund: Martin har tidigare arbetat 4,5 år på det tyska holdingbolaget Maxingvest och dessförinnan 17 år på IKEA i olika roller.

Aktieinnehav i bolaget: Se innehav

Rikard Ahlin

Vd Ettiketto Group sedan 2016 och Affärsområdeschef Ettiketto Group sedan 2022. Född 1975.

Utbildning: Ingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola.

Övriga uppdrag:

Bakgrund: Rikard har jobbat i flertalet roller inom försäljning, produktion och operations inom Ettiketto Group sedan 1998 och tillträdde som Vd 2016.

Aktieinnehav i bolaget: Se innehav

Nicklas Margård

Vd Tornum Group sedan 2022 samt styrelseordförande Corroventa sedan 2017. Född 1969.

Utbildning: Ekonomistudier vid Lunds universitet, MBA-studier Concordia University Montreal, Kanada.

Övriga uppdrag: -

Bakgrund: Nicklas var mellan 2017–2022 Affärsområdeschef för Industri. Innan dess var han 2014–2017 vd på Besikta Bilprovning. Nicklas har tidigare arbetat som vd på John Bean Technologies AB och har även varit Asien-ansvarig för JBT Foodtech.

Aktieinnehav i bolaget: Se innehav

Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2023

2023 markerar ett 20 årigt jubileum för Volati.

Webbsänd presentation Q1

Volati bjuder in till en webbsänd presentation och telefonkonferens onsdag 24 april 2024, kl. 09:00.

Förvärv

Att sälja till Volati

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga bolag, dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati. Vårt fokus ligger på välskötta bolag med ledande marknadspositioner och starka kassaflöden.

Kontakta oss