Personligt ansvar och rapporteringsrutiner vid överträdelse

  • Om en anställd har frågor gällande praktiska situationer (t ex givande eller mottagande av gåvor/förmåner eller intressekonflikter) ska närmaste chef i första hand rådfrågas. Om en anställd misstänker ett eventuellt beteende som avviker mot denna uppförandekod ska detta rapporteras snarast till närmaste chef. Om denna är inblandad eller på annat sätt jävig, ska händelsen rapporteras till närmaste högre chef, alternativt enligt den rapporteringsinstruktion som finns för respektive bolag. En anställd som misstänker ett eventuellt beteende som avviker mot denna uppförandekod kan alltid kontakta Volatis verkställande direktör avseende händelsen.
  • Envar som misstänker ett eventuellt beteende som avviker mot Volatis eller affärsenhetens Uppförandekod kan alltid, om denne känner tvekan inför detta eller är rädd för trakasserier eller andra repressalier, använda Whistleblowerfunktionen, WhistleB, som ett alternativt sätt att rapportera överträdelsen.
  • Alla anmälningar ska tas på allvar och utredas vid behov. Det får inte förekomma någon form av vedergällning (uppsägning, trakasserier, diskriminering etc.) för anmälan i god tro av avvikelser mot uppförandekoden eller deltagande i företagets utredning av ett klagomål.
  • Visselblåsartjänsten WhistleB kan även användas av personer och företag, till exempel leverantörer, som inte är anställda i Volatikoncernen.

Rapportera här

Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2022

2022 var ett händelserikt och framgångsrikt år för Volati.

Delårsrapport Q4

Volati presenterar Delårsrapport för januari-december 2023.

Årsredovisning

Ta del av Volatis värld i vår årsredovisning

I årsboken kan ni bland annat läsa mer om Volatis värdeskapande affärsmodell och hur vi arbetar långsiktigt med organisk utveckling genom  fokus på kompetens och ledarskap. Totalt genomförde vi under 2022 sex förvärv som tillsammans tillförde över 800 Mkr i årsomsättning och stärker våra befintliga plattformar genom positiva synergier.

- Andreas Stenbäck, VD Volati.

Läs mer