Finansiell kalender

05NOV

2018-11-05

Avstämningsdag för vinstutdelning på preferensaktier


06NOV

2018-11-06

Delårsrapport januari–september 2018


05FEB

2019-02-05

Avstämningsdag för vinstutdelning på preferensaktier


21FEB

2019-02-21

Bokslutskommuniké 2018


05MAJ

2019-05-05

Avstämningsdag för vinstutdelning på preferensaktier


Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Industri och Akademibokhandeln.

Kvartalsrapport

Volatis VD Mårten Andersson och CFO Mattias Björk presenterar andra kvartalet 2018 den 17 augusti.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.