Finansiell kalender

21FEB

2019-02-21

Bokslutskommuniké 2018


24APR

2019-04-24

Delårsrapport januari – mars 2019


25APR

2019-04-25

Årsstämma 2019


05MAJ

2019-05-05

Avstämningsdag för vinstutdelning på preferensaktier


16AUG

2019-08-16

Delårsrapport januari – juni 2019


24OKT

2019-10-24

Delårsrapport januari – september 2019


20FEB

2020-02-20

Bokslutskommuniké 2019


Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Industri och Akademibokhandeln.

Inbjudan telefonkonferens

Volati publicerar sin bokslutskommuniké och inbjuder till en presentation vid en webbsänd telefonkonferens.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.