Finansiell kalender

24APR

2019-04-24

Delårsrapport januari – mars 2019


25APR

2019-04-25

Årsstämma 2019


05MAJ

2019-05-05

Avstämningsdag för vinstutdelning på preferensaktier


16AUG

2019-08-16

Delårsrapport januari – juni 2019


24OKT

2019-10-24

Delårsrapport januari – september 2019


20FEB

2020-02-20

Bokslutskommuniké 2019


Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Industri och Akademibokhandeln.

Årsstämma

Kallelse till årsstämma 2019.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.