Finansiell kalender

24OKT

2019-10-24

Delårsrapport januari – september 2019


05NOV

2019-11-05

Avstämningsdag för vinstutdelning på preferensaktier


05FEB

2020-02-05

Avstämningsdag för vinstutdelning på preferensaktier


20FEB

2020-02-20

Bokslutskommuniké 2019


05MAJ

2020-05-05

Avstämningsdag för vinstutdelning på preferensaktier


Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Extra bolagsstämma

Volati håller extra bolagsstämma måndagen den 30 september 2019 klockan 18.00 på Summit T House, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

Delårsrapport Q2

Volati presenterar Delårsrapport för januari-juni 2019.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.