Vi bygger starka plattformar

Tillväxt via förvärv är en central komponent i Volatis affärsstrategi, och en av de primära motorerna till vår framgång. Vi är fast beslutna att skapa varaktig värdeökning genom noggrant utvalda förvärv av välskötta bolag som kompletterar vår verksamhet och förstärker vår närvaro på marknaden.  På senare tid har vi framgångsrikt skiftat vår förvärvsstrategi mot värdeskapande tilläggsförvärv till befintliga plattformar. Samtidigt utvärderar vi kontinuerligt förvärv av nya plattformar som passar väl in i vår modell. Vår strategi innebär regelbundna förvärv av företag med starka lokala band, där de anställdas välmående och bolagets roll i det lokala samhället står i fokus. Det är något vi har stor förståelse och respekt för.

Varför sälja till Volati?

Vi brinner för att fortsätta utveckla branscherna vi verkar inom långsiktigt tillsammans med de verksamheter som vi förvärvar. Volatis långa erfarenhet av att genomföra förvärv i kombination med en aktiv styrelse möjliggör snabba beslut och en bra hantering av komplexa förvärvssituationer. Gemensamt för samtliga förvärv är att vår strategi för bolagsutveckling baseras på att behålla företagens entreprenörsanda, och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser.

Volati är mer än en investerare; vi är engagerade partners som strävar efter en gemensam framgång och långsiktig tillväxt.

Hög transaktionssäkerhet: Vi har en historik av att bara ge oss in i affärer som vi ämnar avsluta. Vår framtunga process gör att vi normalt har alla interna mandat klara redan innan företagsbesiktningen vilket innebär att vi tidigt kan erbjuda trygghet till säljare.

Expertis: Med över 20 års erfarenhet och en passion för att förstå och utveckla företag i olika branscher, erbjuder Volati den kompetens du behöver hos ett potentiellt ägarbolag.

Effektivitet: Vi kan erbjuda en pragmatisk förvärvsprocess utan att i hög grad förlita oss på extern expertis och vi är kända för att kunna fatta snabba beslut om så krävs. Vår aktiva styrelse i kombination med enkla processer säkerställer snabba affärsbeslut. 

Anpassad strategi: Varje företag och situation är unik, och vi förstår detta. Volati skräddarsyr strategier och förvärvsprocesser för att passa just er situation. 

Bolag vi söker – Fokus på långsiktigt värdeskapande

Volati söker både bolag inom nya marknader och bolag som komplettera våra befintliga affärsområden. Ett plattformsförvärv skulle bli en ny enhet inom Volati, medan tilläggsförvärv handlar om att stärka och utvidga våra befintliga plattformar.

Volati värdesätter följande punkter vid förvärv av:

Tilläggsförvärv 

 • Passform med befintlig plattform inom Volati avgörande
 • Stark position på marknaden
 • Ej beroende av storlek
 • Europa

Plattformsförvärv

 • Historik av god lönsamhet & starka kassaflöden
 • Marknadsledare alternativt innehar en stark marknadsposition i sin nisch
 • Beprövad affärsmodell över tid
 • Norden

Förvärvsprocessen

Volatis förvärvsprocess är utformad för att förenkla och förkorta försäljningsprocessen, samt öka sannolikheten för en framgångsrik affär – utan att kompromissa på tryggheten för vare sig säljare eller köpare. Så här fungerar det:

 1. Utvärdering - Vi är omsorgsfulla i vår utvärdering av nya förvärvsmöjligheter och väljer kvalitet före kvantitet. Vår grundläggande princip är att vara försiktiga och hellre avstå från en potentiell affär om vi inte är övertygade om dess värde, snarare än att riskera en dålig investering. 
 2. Företagsbesiktning / Due Diligence – Om förvärvet kvalificerar sig vidare från utvärderingen går vi vidare med en företagsbesiktning, due dilligence (DD). Detta innefattar en mer grundlig genomgång av företagets verksamhet. Större delen av detta arbete sker i de flesta fall internt, dvs. vi anlitar inte externa konsulter. Vår filosofi är att fokusera på huvudfrågeställningar och jobba efter materialitetsprincipen för att erbjuda en så smidig DD som möjligt.
 3. Förhandling – Efter en framgångsrik DD-process följer en förhandling mellan Volati och säljaren där vi kommer överens om ett rimligt upplägg för både er och oss. Därefter kan avtalet signeras och affären slutföras. 
 4. Integration – Vid genomförd affär påbörjas arbetet med att integrera förvärvet i Volatis ägarstruktur. Denna process är minst lika viktig som själva affären i sig. Redan under förvärvsprocessen spenderar vi tid med bolagets ledning för att gemensamt utarbeta en plan framåt. 

Vi är alltid öppna för nya förvärvsmöjligheter. Vi har kontinuerlig kontakt med bolag som vi finner attraktiva. Parallellt med detta har vi god kontakt till ett flertal rådgivare och företagsmäklare. Med oss kan ni genomföra affären med eller utan rådgivare, vi har erfarenhet av både tillvägagångssätten.


Förvärvsexempel


Tornum - det första steget.

Första stora steget till dagens Volati togs med förvärvet av spannmålstillverkaren Tornum år 2004. Vi hade i analysen sett goda tillväxtmöjligheter för Tornum i Östeuropa. Med stöd av bland annat en lyckad vd-rekrytering och en ny ledningsgrupp kunde expansionsplanerna förverkligas och Tornum tredubblade omsättningen under perioden 2004-2008. Tornum är fortfarande kvar inom Volati och är idag den största torkleverantören i Europa och en av de största inom sitt segment inom spannmålsanläggningar.

Med Tornum praktiserades också för första gången flera av de bärande idéerna bakom Volati; bolaget var finansiellt stabilt, samtidigt som det fanns potentiella tillväxtmöjligheter och utrymme för att, med ny ledning, utveckla bolaget även i andra avseenden. Ytterligare en faktor var bolagets branschtillhörighet, spannmålstorkar. Det är lättare att hitta ett rimligt värderat bolag i sektorer som inte tilldrar sig störst intresse och som attraherar kapital som styrs mer av hjärna än av hjärta.


"Oj, är Lomond till salu?"

Patrik Wahlén minns tydligt hur glad och överraskad han blev när han i mars 2015 fick veta att Lomond Industrier (nuvarande Salix Group) sökte nya ägare. Patrik såg genast potentialen i Lomond, en välskött och växande företagsgrupp med starka varumärken inom den nordiska järn- och byggfackhandeln. Det stod tidigt klart att förvärvet av Lomond skulle bli det största hittills för Volati.

Det är ingen överdrift att säga att Lomond är proffs på logistik. Navet är det gemensamma distributionslagret för Thomèe och Habo i Malmö. 15 000 orderrader hanteras varje dag. En av storsäljarna är Habos dörrhandtag – 100 000 par i månaden passerar centrallagret innan de skickas till kunder som XL-bygg, Woody, Beijer eller andra stora bygg- och järnhandlarkedjor i Norden.

Ett stort antal dokument granskades i due dilligence-processen för att säkerställa att Lomond höll den kvalitet som förväntades. Som i alla affärer fanns en del frågetecken som behövde rätas ut. Det var en komplex affär som skulle slutföras på kort tid men i slutet av maj kunde alla papper skrivas på och Lomond Industrier hälsas välkomna till Volatifamiljen.

Lomond la grunden till Salix Group som idag driver, utvecklar och förvärvar verksamheter med produkter inom bygg och industri, primärt beslag, förnödenheter, insatsvaror och emballage. Här finns dessutom ett starkt erbjudande bestående av produkter för hem och trädgård samt lant- och skogsbruk. Genom fortsatta och selektiva förvärv ingår idag flera bolag i gruppen som tillsammans bedriver verksamhet i en rad länder.


Stolta över att få ta över stafettpinnen

Den 10 november 2017 förvärvade Volati familjeföretaget T-Emballage med bas i småländska Vetlanda.

Se presentationsfilmen om T-emballage »

- T-Emballage hade länge funnits på vår "guldlista" över bolag vi helst ville förvärva. Det är ett verkligt välskött bolag med gott renommé i branschen, bra produkter och god lönsamhet. Vi är stolta över att få ta över stafettpinnen i Håkan och Elisabeth Thuressons livsverk, säger Patrik Wahlén, grundare och styrelseledamot i Volati. T-Emballage var egentligen ute efter att själva göra tilläggsförvärv som ett sätt att bredda verksamheten. I mötet med Volati föddes tanken på att det istället fanns stora utvecklingsmöjligheter genom att vara en del av Volatikoncernen. – Tycke uppstod redan vid vårt första möte och vi upptäckte att vi hade gemensamma värderingar och en gemensam syn på företagande. Vi såg att en försäljning till Volati kunde vara ett sätt för T-Emballage att utveckla verksamheten och jag är helt trygg i att det här är en bra affär både för företaget och för personalen, säger Håkan Thuresson, tidigare huvudägare i T-Emballage.


Fem tilläggsförvärv på 1,5 år!

2011 blev Ettiketto en del av Volati, sedan dess har Ettiketto gjort en stark resa genom ett antal tilläggsförvärv. Förvärvsresan började i juni 2020 då man anskaffade Helsingborgsföretaget Beneli AB och fortsatte senare samma år då även Märkas AB kunde räknas in i gruppen. Ettikettos tredje synergistiska tilläggsförvärv genomfördes i juni 2021 när man förvärvade StrongPoint Labels. Då stärkte gruppen sitt erbjudande på den svenska marknaden betydligt samt att ett strategiskt viktigt insteg på den norska marknaden kunde göras.

Ett ytterligare kliv tog Ettiketto i november 2021 genom förvärv av Jigraf AB, och bara några månader senare, i januari 2022, stod det femte tilläggsförvärvet för Ettiketto klart som var norska Skipnes Etikett AS. Skipnes kunde stärkta Ettiketto Groups marknadsposition i Norge ytterligare och blev därmed en av landets ledande etikettproducenter.

De fem tilläggsförvärv som Ettiketto gjort på den korta tiden mellan juni 2020 och januari 2022 har stärkt Ettikettos marknadsposition i Norden och skapat värde genom synergier. Att identifiera potentiella förvärvskandidater som kan förstärka verksamheten genom synergistiska fördelar har varit ett vinnande koncept för Ettiketto. Samtliga förvärv var helt i linje med tillväxtstrategin och den tänkta geografiska expansionen.

– Volati har en uttalad ambition att bygga starka affärsenheter som kan utvecklas genom förvärv. Målet är att några av dem på sikt ska utvecklas till egna affärsområden inom Volatikoncernen och Ettiketto är ett bra exempel på detta. Förvärven passar väl in i Ettikettos tillväxtstrategi och stärker oss som helhetsleverantör av etikettlösningar, säger Nicklas Margård, chef för affärsområde Industri.


Sälj till Volati

Funderar du på att sälja ditt företag eller är du bara nyfiken och vill veta mer om Volati?

Tveka inte att kontakta Volati, 073-096 15 53 eller investeringar@volati.se.

Kontakta oss

Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2023

2023 markerar ett 20 årigt jubileum för Volati.

Delårsrapport Q1

Volati presenterar delårsrapport för januari-mars 2024.

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten

För att kunna fortsätta växa och vara långsiktigt konkurrenskraftiga behöver vi integrera hållbarhet i allt vi gör. I vår hållbarhetsredovisning beskrivs Volatis och affärsenheternas arbete kring hållbarhet.

Läs mer