Volatis historia

Volati grundades 2003 av Karl Perlhagen och Patrik Wahlén med affärsidén att förvärva bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutveckla dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande.

Volati har sedan dess vuxit kraftigt både organiskt och genom de förvärv som har genomförts sedan 2004. Idag är Volati en industrigrupp organiserade i de tre affärsområdena Salix Group, Industri och Ettiketto Group.

Volati har växt till ett miljardbolag - så här gick det till

2023

Genomför fem förvärv: Sweja, Trejon Försäljnings AB, Gunnar Prefab, JW Installation Ltd, SIMEZA.

Styrelsen fastställer nya långsiktiga hållbarhetsmål.

2022

Genomför sex förvärv: Skipnes AS, Gunnar Eikild AS, Terästorni OY, Mafi Group AB, Norholding Invest AS och Embo Import AB.

Ettiketto Group eget affärsområde inom Volati. Därmed utökas Volatis två affärsområden till tre; Salix Group, Industri och Ettiketto Group.

Omsättning når över 7 000 Mkr.

2021

Genomför åtta förvärv: JPT Industria, Duschprodukter Sweden, Scanmast, StrongPoint Label, Byggsystem Direkt, Apisa, Meag VA-system och Jigraf AB.

Bokusgruppen särnoteras och Volati går från tre till två affärsområden.

Fokuserar på fortsatt tillväxt genom förvärv och utveckling av de två snabbväxande affärsområdena Salix Group och Industri.

2020

Genomför fyra tilläggsförvärv; Heco Nordiska, Beneli AB, Pisla OY, och Märkas AB och avyttrar Besikta Bilprovning respektive NaturaMed Pharma.

Avyttrar affärsområde konsument och Volati går från fyra till tre affärsområden.

2019

Genomför fyra tilläggsförvärv; Stenentreprenader, Mundus Maskin, Väggmaterial och Swekip. Ayttrar me&i.

2018

Genomför ett förvärv; S:t Eriks, en ledande tillverkare av betong- och naturstensprodukter.

Omsättningen når över 6 000 Mkr.

2017

Genomför tre förvärv; Akademibokhandeln som bildar ett eget affärsområde, Silokonsult Göran Persson AB som är ett tilläggsförvärv till Tornum inom affärsområde Industri samt T-Emballage som blir en affärsenhet inom affärsområde Handel.

Omsättningen når över 4 000 Mkr.

2016

Noterar stamaktien på Nasdaq Stockholm.

Genomför fyra tilläggsförvärv; Ventotech, ClearCar, Pagnol Gruppen AB och Lantbutiken.

Organiserar verksamheten i tre affärsområden – Handel, Konsument och Industri.

Omsättningen når över 3 000 Mkr.

2015

Emitterar preferensaktier, notering på Nasdaq First North.

Förvärvar Lomond Industrier, leverantör inom nordisk järn- och bygghandel.

Omsättningen når över 2 000 Mkr.

Säljer Sandberg & Söner.

2014

Förvärvar NaturaMed Pharma, kosttillskott, växtbaserade läkemedel och hälsoprodukter.

2013

Når 1 000 anställda.

Förvärvar Besikta Bilprovning, besiktningsstationer.

Förvärvar me&I, kläder för barn och deras och deras mammor.

Omsättningen når 1 500 Mkr.

2011

Förvärvar Kellfri, maskiner och tillbehör för lant- och skogsbrukare.

Omsättningen når 1 000 Mkr.

Når 500 anställda.

Förvärvar tryckeriet Ettikettoprintcom.

2010

Förvärvar Team Ortopedteknik, ortopediska hjälpmedel.

2009

Förvärvar Olmed Ortopediska, ortopediska hjälpmedel.

2008

Förvärvar legotillverkaren Sandberg & Söner.

Omsättningen når 500 Mkr.

2007

Förvärvar avfuktningsföretaget Corroventa.

2006

Når 100 anställda.

2005

Förvärvar Sveico och Kökskungen, två bolag inom husgerådssegmentet.

2004

Förvärvar Tornum, Sveriges ledande tillverkare av spannmålsanläggningar till lantbruk och spannmålsindustri.

Omsättning når 100 Mkr.

Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2023

2023 markerar ett 20 årigt jubileum för Volati.

Delårsrapport Q2

Volati presenterar delårsrapport för januari-juni 2024.

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten

För att kunna fortsätta växa och vara långsiktigt konkurrenskraftiga behöver vi integrera hållbarhet i allt vi gör. I vår hållbarhetsredovisning beskrivs Volatis och affärsenheternas arbete kring hållbarhet.

Läs mer