En bevisad och skalbar affärsmodell

Volati förvärvar välskötta bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande.

Vår strategi för att utveckla verksamheterna baseras på att behålla entreprenörsandan, och stötta inom viktiga områden såsom ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Tack vare att våra verksamheter är välskötta med god lönsamhet, genererar dessa starka kassaflöden som kan användas till nya förvärv.

Affärsenheterna arbetar med ett stort mått av självständighet, vilket innebär att det dagliga beslutsfattandet sker nära verksamheterna med begränsad inblandning från Volati. Den decentraliserade styrningen ser vi som en viktig framgångsfaktor; den uppmuntrar entreprenörskap i bolagen, möjliggör tydlig ansvarsfördelning och innebär att Volati kan fortsätta växa med begränsade centrala resurser.

Vårt fokus på att förvärva stabila och välskötta bolag med starka marknadspositioner och bevisat fungerande affärsmodeller har bidragit till att Volati är en diversifierad industrigrupp med starka enskilda affärsenheter. Att vi har bolag verksamma inom olika branscher och på olika marknader bidrar till att begränsa risken, likaså att vissa av bolagen är relativt oberoende av konjunkturutvecklingen.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de två affärsområdena Salix Group och Industri.

Delårsrapport Q1

Volati presenterar delårsrapport för januari-mars 2022.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.