En bevisad och skalbar affärsmodell

Volati förvärvar välskötta bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande.

Vår strategi för att utveckla verksamheterna baseras på att behålla entreprenörsandan, och stötta inom viktiga områden såsom ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Tack vare att våra verksamheter är välskötta med god lönsamhet, genererar dessa starka kassaflöden som kan användas till nya förvärv.

Affärsenheterna arbetar med ett stort mått av självständighet, vilket innebär att det dagliga beslutsfattandet sker nära verksamheterna med begränsad inblandning från Volati. Den decentraliserade styrningen ser vi som en viktig framgångsfaktor; den uppmuntrar entreprenörskap i bolagen, möjliggör tydlig ansvarsfördelning och innebär att Volati kan fortsätta växa med begränsade centrala resurser.

Vårt fokus på att förvärva stabila och välskötta bolag med starka marknadspositioner och bevisat fungerande affärsmodeller har bidragit till att Volati är en diversifierad industrigrupp med starka enskilda affärsenheter. Att vi har bolag verksamma inom olika branscher och på olika marknader bidrar till att begränsa risken, likaså att vissa av bolagen är relativt oberoende av konjunkturutvecklingen.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.


Kontakta oss

Årets julgåva

Volati har de senaste tio åren skänkt 1000 kronor för varje anställd, vilket i år innebär att vi skänker ca 1,8 miljoner, till ett utvalt välgörande ändamål som ligger oss varmt om hjärtat.

Läs om Hand in Hand

Presentation av bokslutskommuniké 2017

Volatis VD Mårten Andersson och CFO Mattias Björk presenterar Bokslutskommuniké 2017

Se presentationen här

Pressmeddelanden.

Läs fler pressmeddelanden
Läs fler koncernnyheter
Lediga tjänster inom koncernen

Prenumerera på börsinfo