Industri

Fyra plattformar med marknadsledande positioner och stor tillväxtpotential

Affärsområde Industri består av fyra verksamheter med ledande marknadspositioner i sina respektive nischer. Verksamheterna utgör starka plattformar med bra grund för fortsatt tillväxt genom organisk utveckling och värdeskapande tilläggsförvärv. Verksamheterna är tillverkande leverantörer av lösningar inom skilda branscher – spannmålshantering, fukt- och vattenskadehantering, infrastruktur för telekom och belysning, samt sten- och cementprodukter för infrastruktur och mark- och takbeläggning. Efterfrågan på affärsområdets produkter drivs framför allt av andra faktorer än den generella ekonomin, vilket gör affärsområdet relativt konjunkturokänsligt. Gemensamt för verksamheterna är att de har förutsättningar för snabb tillväxt med ett uttalat fokus på långsiktigt värdeskapande.

Våra plattformar

Produkter och lösningar för vattenskador och sanering av fukt, lukt och radon.

Information

Corroventa är en europeisk marknadsledare inom produkter och lösningar för vattenskador och sanering av fukt, lukt och radon. Förutom försäljning av produkter och lösningar erbjuder Corroventa Europas största hyrpark av vattenskadesaneringsutrustning för akuta situationer och översvämningar. Kunderna inkluderar saneringsföretag, försäkringsbolag och byggbolag på 13 marknader i Europa.

Fakta

En del av Volati sedan 2007

VD: Sofia Axelsson

Antal anställda: 76

Andel av affärsområdets omsättning 2023: 9%

Besök Corroventa


Leverantör av infrastruktur, främst i form av master och torn samt infästningslösningar för telekom.

Information

I Communication ingår Scanmast och MAFI Group. Scanmast är en nordisk marknadsledande leverantör av infrastruktur, främst i form av master och torn för telekom, belysning och bevakning samt rörbryggor för industri- och transportsektorn. Scanmast är en helhetsleverantör och genomför kompletta projekt och är primärt verksamt i Sverige, Norge och Finland. MAFI är en marknadsledande leverantör av infästningslösningar för exempelvis telekomutrustning och solpaneler. MAFI har ett stort tekniskt kunnande, vilket gör dem väl positionerade att stödja sina kunder genom produktutveckling av nya produkter. MAFI har sitt säte i Mora men säljer sina produkter globalt.

Fakta

Communication blev en del av Volati 2021 genom förvärvet av Scanmast

VD: Andreas Westholm

Antal anställda: 143

Andel av affärsområdets omsättning 2023: 22%

/backnet/media_archive/cache/97179e0d0de0901523f7ce8edf6e869b_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/de33c318b6ff7bfd53ffca8419158602_470x400.png

Leverantör av betong- och naturstensprodukter för infrastruktur, mark- och takbeläggning samt system för vatten och avlopp.

Information

S:t Eriks är en ledande svensk leverantör av betong- och naturstensprodukter för infrastruktur, mark- och takbeläggning samt system för vatten och avlopp (VA). Produkterna används primärt i infrastrukturprojekt, byggnation samt landskapsarkitektur. Huvuddelen av försäljningen går till professionella kunder inom infrastruktur- och byggentreprenad i Sverige och Norge, vilket kompletteras av försäljning genom byggvaruhandeln.

Fakta

En del av Volati sedan 2018

VD: Magnus Ström 

Antal anställda: 614

Andel av affärsområdets omsättning 2023: 43%

Tilläggsförvärv 2023: Gunnar Prefab AB som tillfört cirka 81 Mkr i omsättning

Besök S:t Eriks

/backnet/media_archive/cache/c4775003cabdb7b3be5107f04ad8e0e4_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/029e569298ca74d9cd4ed0df6944d4af_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/45f012509b11ad757231afb3b609d18f_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/8ed0763d2942d26db839bc759e324d49_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/5f815a3d027ed92bee42a6b233b53181_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/187cea1d77389ab5d03b0608c532f78b_470x400.png

Helhetsleverantör av spannmålshanteringsutrustning för lantbruk och spannmålsindustri.

Information

Tornum Group är en globalt ledande leverantör av spannmålshanteringsutrustning för lantbrukoch spannmålsindustri. Erbjudandet innefattar exempelvis spannmålstorkar, silos, transportutrustning samt ett brett sortiment av tillbehör och elautomatik. Kunderna utgörs av lantbrukare, kooperativ och industrikunder på 15 marknader i västra och östra Europa samt i Asien. Genom det nyförvärvade bolaget SIMEZA har erbjudandet kompletterats med lagringsutrustning för spannmål.

Fakta

En del av Volati sedan 2004

VD: Nicklas Margård

Antal anställda: 277

Andel av affärsområdets omsättning 2023: 27%

Tilläggsförvärv 2023: JW Installations Ltd (Storbritannien) som tillfört cirka 40 Mkr i omsättning, Silos Metálicos Zaragoza S.L.U. (SIMEZA) som tillfört cirka 110 MSEK i omsättning.

Besök Tornum

/backnet/media_archive/cache/0593fdbc734983ab5c592d80bba7acee_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/66d7825fa1a80868de9e10d547890c13_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/0afa5ac7a4ff3e8fbffa53ea5a17e8ad_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/0d6e70a8a170ae783c03e8cdabda402b_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/85c505f16900d1515c97bb08090a65b2_470x400.png

Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2023

2023 markerar ett 20 årigt jubileum för Volati.

Delårsrapport Q2

Volati presenterar delårsrapport för januari-juni 2024.

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten

För att kunna fortsätta växa och vara långsiktigt konkurrenskraftiga behöver vi integrera hållbarhet i allt vi gör. I vår hållbarhetsredovisning beskrivs Volatis och affärsenheternas arbete kring hållbarhet.

Läs mer