Affärsområdet Industri

Affärsområde Industris verksamheter erbjuder produkter och lösningar åt företag inom spannmålshantering, fukt-och vattenskadehantering, etiketter för varumärkesleverantörer samt sten-och cementprodukter för infrastruktur och mark- och takbeläggning. Inom affärsområdet finns även ett erbjudande av master, torn, portaler, rörbryggor och skyltbärare inom segmenten telekom, belysning, säkerhet och industri.

Affärsområdet Industris verksamheter fokuserar på nischer inom Business-to-Business och drivs av ett starkt lokalt entreprenörskap i kombination med samarbeten inom utvalda områden. Samarbete och erfarenhetsutbyte sker exempelvis inom förvärv, expansion till nya marknader och produktionseffektivisering.

/backnet/media_archive/cache/4c3961d072b1970a1e55e6e16578875b_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/3843080423c86aaee99d94b515b916a8_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/de33c318b6ff7bfd53ffca8419158602_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/72204f04dc0fe5bd3c23225d767bebef_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/45183c58cbef73601001968a59bb4f10_470x400.png

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de två affärsområdena Salix Group och Industri.

Extra bolagsstämma

Volati håller extra bolagsstämma måndagen den 20 september 2021.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.