Industri

Fyra plattformar med marknadsledande positioner och stor tillväxtpotential

Affärsområde Industri består av fyra verksamheter med ledande marknadspositioner i sina respektive nischer. Verksamheterna utgör starka plattformar med bra grund för fortsatt tillväxt genom organisk utveckling och värdeskapande tilläggsförvärv. Verksamheterna är tillverkande leverantörer av lösningar inom skilda branscher – spannmålshantering, fukt- och vattenskadehantering, infrastruktur för telekom och belysning, samt sten- och cementprodukter för infrastruktur och mark- och takbeläggning. Efterfrågan på affärsområdets produkter drivs framför allt av andra faktorer än den generella ekonomin, vilket gör affärsområdet relativt konjunkturokänsligt. Gemensamt för verksamheterna är att de har förutsättningar för snabb tillväxt med ett uttalat fokus på långsiktigt värdeskapande.

Våra plattformar

Produkter och lösningar för vattenskador och sanering av fukt, lukt och radon.

Information

Corroventa är en europeisk marknadsledare inom produkter och lösningar för vattenskador och sanering av fukt, lukt och radon. Förutom försäljning av produkter och lösningar erbjuder Corroventa Europas största hyrpark av vattenskadesaneringsutrustning för akuta situationer och översvämningar. Kunderna inkluderar saneringsföretag, försäkringsbolag och byggbolag på 13 marknader i Europa.

Fakta

En del av Volati sedan 2007

VD: Per Ekdahl

Antal anställda: 60

Andel av affärsområdets omsättning 2022: 7%

Besök Corroventa


Leverantör av infrastruktur, främst i form av master och torn samt infästningslösningar för telekom.

Information

I Communication ingår Scanmast och MAFI Group. Scanmast är en nordisk marknadsledande leverantör av infrastruktur, främst i form av master och torn för telekom, belysning och bevakning samt rörbryggor för industri- och transportsektorn. Scanmast är en helhetsleverantör och genomför kompletta projekt och är primärt verksamt i Sverige, Norge och Finland. MAFI är en marknadsledande leverantör av infästningslösningar för exempelvis telekomutrustning och solpaneler. MAFI har ett stort tekniskt kunnande, vilket gör dem väl positionerade att stödja sina kunder genom produktutveckling av nya produkter. MAFI har sitt säte i Mora men säljer sina produkter globalt.

Fakta

En del av Volati sedan: 2021 genom förvärvet av Scanmast 

VD: Andreas Westholm

Antal anställda: 132

Andel av affärsområdets omsättning 2022: 21%

/backnet/media_archive/cache/97179e0d0de0901523f7ce8edf6e869b_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/de33c318b6ff7bfd53ffca8419158602_470x400.png

Leverantör av betong- och naturstensprodukter för infrastruktur, mark- och takbeläggning samt system för vatten och avlopp.

Information

S:t Eriks is a leading Swedish supplier of concrete and natural stone products for infrastructure, paving, roofing and water & sewage. The products are used primarily in infrastructure projects, construction and landscape architecture. The majority of sales are to professional customers in infrastructure and construction in Sweden and Norway, supplemented by sales through building materials retail.

Fakta

En del av Volati sedan 2018

VD: Magnus Ström 

Antal anställda: 595

Andel av affärsområdets omsättning 2022: 46%

Besök S:t Eriks

/backnet/media_archive/cache/c4775003cabdb7b3be5107f04ad8e0e4_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/029e569298ca74d9cd4ed0df6944d4af_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/45f012509b11ad757231afb3b609d18f_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/8ed0763d2942d26db839bc759e324d49_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/5f815a3d027ed92bee42a6b233b53181_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/187cea1d77389ab5d03b0608c532f78b_470x400.png

Helhetsleverantör av spannmålshanteringsutrustning för lantbruk och spannmålsindustri.

Information

Tornum Group är en globalt ledande leverantör av spannmålshanteringsutrustning för lantbruk och spannmålsindustri. Erbjudandet innefattar exempelvis spannmålstorkar, silos, transportutrustning samt ett brett sortiment av tillbehör och elautomatik. Kunderna utgörs av lantbrukare, kooperativ och industrikunder på 15 marknader i västra och östra Europa samt i Asien. Genom det nyförvärvade bolaget Terästorni har erbjudandet kompletterats med utrustning för den globala pappersmassaindustrin.

Fakta

En del av Volati sedan 2004

VD: Nicklas Margård

Antal anställda: 216

Andel av affärsområdets omsättning 2022: 25%

Besök Tornum

/backnet/media_archive/cache/0593fdbc734983ab5c592d80bba7acee_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/66d7825fa1a80868de9e10d547890c13_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/0afa5ac7a4ff3e8fbffa53ea5a17e8ad_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/0d6e70a8a170ae783c03e8cdabda402b_470x400.png

Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2022

2022 var ett händelserikt och framgångsrikt år för Volati.

Delårsrapport Q4

Volati presenterar Delårsrapport för januari-december 2023.

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten

För att kunna fortsätta växa och vara långsiktigt konkurrenskraftiga behöver vi integrera hållbarhet i allt vi gör. I vår hållbarhetsredovisning beskrivs Volatis och affärsenheternas arbete kring hållbarhet.

Läs mer