Affärsområdet Industri

Affärsområde Industri erbjuder produkter och lösningar åt företag inom fyra olika marknadsnischer – spannmålshantering, fukt-och vattenskadehantering, etiketter för varumärkesleverantörer samt sten-och cementprodukter för infrastruktur och mark- och takbeläggning.

Affärsområdet Industris verksamheter fokuserar på nischer inom Business-to-Business och drivs av ett starkt lokalt entreprenörskap i kombination med samarbeten inom utvalda områden. Samarbete och erfarenhetsutbyte sker exempelvis inom förvärv, expansion till nya marknader och produktionseffektivisering.

/backnet/media_archive/cache/4c3961d072b1970a1e55e6e16578875b_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/3843080423c86aaee99d94b515b916a8_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/72204f04dc0fe5bd3c23225d767bebef_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/45183c58cbef73601001968a59bb4f10_470x400.png

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de två affärsområdena Salix Group och Industri.

Delårsrapport Q2

Volati presenterar delårsrapport för perioden januari-juni 2021.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.