För investerare

Välkommen till Volatis investerarsidor. Här hittar du våra finansiella rapporter och presentationer, pressmeddelanden, den finansiella kalendern, aktiedata, vår IR kontakt med mera.


Årsredovisning 2020

2020 var ett intensivt, utmanande och framgångsrikt år för Volati. Året har präglats av den globala coronapandemin där vår främsta prioritering var medarbetarnas hälsa och säkerhet, samtidigt som vi säkerställde kontinuitet och lönsamhet i verksamheten. Det gjorde att vi kunde upprätthålla en fortsatt hög förvärvstakt och leverera en stark resultattillväxt under året.

Finansiell kalender

27APR

Delårsrapport januari – mars 2021

28APR

Årsstämma 2021

16JUL

Delårsrapport januari – juni 2021

Se alla datum

Aktien

Aktiegraf

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de tre affärsområdena Salix Group, Industri och Bokusgruppen.

Årsstämma

Volati kallar till årsstämma onsdagen den 28 april 2021.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.