För investerare

Välkommen till Volatis investerarsidor. Här hittar du våra finansiella rapporter och presentationer, pressmeddelanden, den finansiella kalendern, aktiedata, vår IR-kontakt med mera.

Rapporterad EBITA-utveckling 2012-2022

1. Siffran exkluderar ett positivt realisationsresultat om 189 Mkr från försäljningen av TeamOlmed.


Nyckeltal

Not: Resultat/stamaktie avser före och efter utspädning


Nyckeltal senaste 5 kvartal


Årsredovisning 2022

2022 var ett händelserikt och framgångsrikt år för Volati, där omständigheter i omvärlden skapade nya förutsättningar. Totalt genomförde vi sex förvärv som tillsammans tillförde över 800 Mkr i årsomsättning och stärker våra befintliga plattformar genom positiva synergier. Under året har vi även tagit ytterligare steg i vårt hållbarhetsarbete och fastställt nya hållbarhetsmål.

Läs årsredovisning


Lyssna på vår senaste presentation


IR-kontakt

Martin Aronsson

CFO

E-post: martin.aronsson@volati.se

Mobil: 070-741 20 12


Prenumerera

Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2022

2022 var ett händelserikt och framgångsrikt år för Volati.

Delårsrapport Q3

Volati presenterar Delårsrapport för januari-september 2023.

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten

För att kunna fortsätta växa och vara långsiktigt konkurrenskraftiga behöver vi integrera hållbarhet i allt vi gör. I vår hållbarhetsredovisning beskrivs Volatis och affärsenheternas arbete kring hållbarhet.

Läs mer