För investerare

Välkommen till Volatis investerarsidor. Här hittar du våra finansiella rapporter och presentationer, pressmeddelanden, den finansiella kalendern, aktiedata, vår IR-kontakt med mera.

Rapporterad EBITA-utveckling 2012-2023

1. Siffran exkluderar ett positivt realisationsresultat om 189 Mkr från försäljningen av TeamOlmed.


Nyckeltal

Not: Resultat/stamaktie avser före och efter utspädning


Nyckeltal senaste 5 kvartal


Årsredovisning 2023

2023 markerar ett 20 årigt jubileum för Volati. Vår modellhar från starten varit att förvärva och utveckla bolag medstarka kassaflöden. Totalt genomförde vi fem förvärv som tillsammans tillförde över 600 Mkr i årsomsättning och stärker våra befintliga plattformar genom positiva synergier. Under året har vi även tagit ytterligare steg i vårt hållbarhetsarbete.

Läs årsredovisning


Lyssna på vår senaste presentation


IR-kontakt

Martin Aronsson

CFO

E-post: martin.aronsson@volati.se

Mobil: 070-741 20 12


Prenumerera

Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2023

2023 markerar ett 20 årigt jubileum för Volati.

Delårsrapport Q1

Volati presenterar delårsrapport för januari-mars 2024.

Förvärv

Att sälja till Volati

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga bolag, dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati. Vårt fokus ligger på välskötta bolag med ledande marknadspositioner och starka kassaflöden.

Kontakta oss