För investerare

Välkommen till Volatis investerarsidor. Här hittar du våra finansiella rapporter och presentationer, pressmeddelanden, den finansiella kalendern, aktiedata, vår IR-kontakt med mera.

Rapporterad EBITA-utveckling 2012-2022

1. Siffran exkluderar ett positivt realisationsresultat om 189 Mkr från försäljningen av TeamOlmed.


Nyckeltal

Not: Resultat/stamaktie avser före och efter utspädning


Nyckeltal senaste 5 kvartal


Årsredovisning 2022

2022 var ett händelserikt och framgångsrikt år för Volati, där omständigheter i omvärlden skapade nya förutsättningar. Totalt genomförde vi sex förvärv som tillsammans tillförde över 800 Mkr i årsomsättning och stärker våra befintliga plattformar genom positiva synergier. Under året har vi även tagit ytterligare steg i vårt hållbarhetsarbete och fastställt nya hållbarhetsmål.

Läs årsredovisning


Lyssna på vår senaste presentation


IR-kontakt

Martin Aronsson

CFO

E-post: martin.aronsson@volati.se

Mobil: 070-741 20 12


Prenumerera

Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2022

2022 var ett händelserikt och framgångsrikt år för Volati.

Delårsrapport Q1

Volati presenterar Delårsrapport för januari-mars 2023.

Årsredovisning

Ta del av Volatis värld i vår årsredovisning

I årsboken kan ni bland annat läsa mer om Volatis värdeskapande affärsmodell och hur vi arbetar långsiktigt med organisk utveckling genom  fokus på kompetens och ledarskap. Totalt genomförde vi under 2022 sex förvärv som tillsammans tillförde över 800 Mkr i årsomsättning och stärker våra befintliga plattformar genom positiva synergier.

- Andreas Stenbäck, VD Volati.

Läs mer