För investerare

Välkommen till Volatis investerarsidor. Här hittar du våra finansiella rapporter och presentationer, pressmeddelanden, den finansiella kalendern, aktiedata, vår IR kontakt med mera.


Årsredovisning 2018

Under 2018 har vi fortsatt arbetet med att bygga ett ännu starkare Volati. Både omsättning och resultat ökade kraftigt. Vi har dessutom framgångsrikt utvecklat vår affärsområdesorganisation och bolagsstyrning. Volati går in i 2019 i mycket gott skick – såväl organisatoriskt som finansiellt.

Finansiell kalender

24APR

Delårsrapport januari – mars 2019

25APR

Årsstämma 2019

05MAJ

Avstämningsdag för vinstutdelning på preferensaktier

Se alla datum

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Industri och Akademibokhandeln.

Årsstämma

Kallelse till årsstämma 2019.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.