Kapitalstruktur

Börsnotering

Åtkomst till denna information är begränsad till personer som är bosatta och befinner sig i Sverige och till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong eller Singapore.

Pressmeddelanden

Utnyttjande av övertilldelningsoption i Volati

2016-12-09, 17:45

Carnegie och Nordea (tillsammans ”Joint Global Coordinators”), har idag meddelat Volati AB (publ) (”Volati” eller ”Bolaget”) att övertilldelningsoptionen avseende 1 896 551 nya stamaktier i Volati har utnyttjats till fullo.

Läs mer

Första handelsdag i Volatis stam- och preferensaktie på Nasdaq Stockholm

2016-11-30, 08:00

Volati AB (publ) (”Volati” eller ”Bolaget” och tillsammans med dotterbolag ”Koncernen”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet att teckna stamaktier i Bolaget (”Erbjudandet”) i samband med Bolagets notering av stam- och preferensaktien på Nasdaq Stockholm (”Börsnoteringen”). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort både bland institutionella investerare i Sverige och internationellt samt bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet var kraftigt övertecknat.

Läs mer

Volati offentliggör prospekt

2016-11-18, 18:00

Volati AB (publ) (”Volati” eller ”Bolaget” och tillsammans med dotterbolag ”Koncernen”) offentliggjorde den 14 november 2016 sin avsikt att notera Bolagets stamaktier och preferensaktier på Nasdaq Stockholm (”Börsnoteringen”), samt att i samband därmed emittera cirka 19 miljoner stamaktier i Bolaget (”Erbjudandet”). Bolaget offentliggör idag prospekt för Börsnoteringen och Erbjudandet.

Läs mer

Volati avser att noteras på Nasdaq Stockholm

2016-11-14, 18:15

Volati AB (publ) (”Volati” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att notera Bolagets stamaktier och preferensaktier på Nasdaq Stockholm (”Börsnoteringen”).

Läs mer

Sammanställning av telefonkonferens för media och investerare den 15/11 2016
https://wonderland.videosync.fi/volati-presskonferens


Preferensaktieemission

Ej för publicering eller distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Informationen finns tillgänglig som PDF nedan:

För kunder i Nordea, läs mer på www.nordea.se

För kunder i Avanza, läs mer på www.avanza.se

Datum

Anmälningsperiod för allmänheten 12 maj–26 maj 2015
Anmälningsperiod för institutionella investerare 12 maj–27 maj 2015
Besked om tilldelning 28 maj 2015
Likviddag 1 juni 2015
Notering på Nasdaq First North Premier 8 juni 2015

Återköp av egna aktier

Styrelsen för Volati AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2018 beslutat att bolaget ska kunna förvärva egna stamaktier.

Syftet med styrelsens beslut att förvärva egna stamaktier är att skapa flexibilitet för att möjliggöra en mer optimerad kapitalstruktur.

Styrelsen i Volati AB har beslutat att bolaget ska kunna förvärva högst 3 000 000 egna stamaktier på Nasdaq Stockholm. Bolagets innehav av egna stamaktier får dock inte vid något tillfälle uppgå till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

För mer information om beslutet om återköp, se Pressmeddelande.

För mer information om återköpta aktier, se Nasdaq Stockholm.

Återköpta aktier

AktieslagTypDatumPrisVolymVärde
Volati Stamaktier Återköp 2019-04-25 44,825 500 000 22 412 500
Volati Stamaktier Återköp 2019-04-25 44,825 500 000 22 412 500
Total---1 000 00044 825 000

Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2023

2023 markerar ett 20 årigt jubileum för Volati.

Delårsrapport Q2

Volati presenterar delårsrapport för januari-juni 2024.

Förvärv

Att sälja till Volati

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga bolag, dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati. Vårt fokus ligger på välskötta bolag med ledande marknadspositioner och starka kassaflöden.

Kontakta oss