Ettiketto Group

Nordisk marknadsledande helhetsleverantör inom etikettlösningar

Ettiketto Group är en nordisk marknadsledande helhetsleverantör inom etikettbranschen. Erbjudandet består av självhäftande etiketter för olika applikationer, exempelvis för de livsmedelsförpackningar konsumenten möter i sin dagliga varubutik. Ettiketto Group har också ett heltäckande sortiment av etiketteringsmaskiner som integreras i kundernas produktionslinjer. Genom Beneli har Ettiketto Group även ett erbjudande av komplexa självhäftande applikationer med höga kvalitetskrav, till exempel tryckt elektronik. Ettiketto Group är verksamt i Sverige och Norge med livsmedelsindustrin som största kundgrupp.

Ettiketto har varit en del av Volati sedan 2011, och etablerades som eget affärsområde 2022. Med visionen att bli Nordens ledande etikettbolag har Ettiketto Group en ambitiös plan för tilläggsförvärv. Ambitionen är att vara branschledande inom operationell effektivitet, såväl inom inköp och produktion som i försäljning, HR och omkostnader.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om Ettiketto Group

Rikard Ahlin

VD affärsområde Ettiketto Group

E-post: ran@ettiketto.se

Mobil: 070-883 69 30

Ettiketto Group

Våra enheter

Ettiketto är en helhetsleverantör av egentillverkade etikettlösningar.

Information

I enheten Ettiketto ingår fem produktionsenheter som tillverkar självhäftande etiketter till främst livsmedels-, kemi- och hygienindustrin, men även till alla andra tillverkningsindustrier. Ettiketto levererar även ett brett utbud av kringutrustning och service, exempelvis egenproducerad etiketteringsutrustning och skrivare. Därmed är man en av Nordens helhetsleverantörer av egenproducerade etikettlösningar.

Besök Ettiketto


Beneli tillverkar komplexa och högförädlade självhäftande produkter.

Information

Beneli är en innovativ kontraktstillverkare som erbjuder tryckt elektronik samt komplexa självhäftande applikationer med höga kvalitetskrav. Kunderna finns främst inom medicinteknikoch fordonsindustrin. Enheten erbjuder marknaden en komplett helhetslösning från idé, produktionsutveckling, produktion och montering, via dess svenska produktionsenhet.

Besök Beneli


Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2023

2023 markerar ett 20 årigt jubileum för Volati.

Delårsrapport Q1

Volati presenterar delårsrapport för januari-mars 2024.

Årsredovisning

Ta del av Volatis värld i vår årsredovisning

I årsredovisningen kan ni bland annat läsa mer om Volatis värdeskapande affärsmodell och hur vi arbetar långsiktigt med organisk utveckling genom fokus på kompetens och ledarskap. Total genomförde vi under 2023 fem förvärv som tillsammans tillförde över 600 Mkr i årsomsättning och stärker våra befintliga plattformar genom positiva synergier

- Andreas Stenbäck, VD Volati.

Läs mer