Insynsinnehav och -handel

Ägande styrelse och ledning


Övrigt innehav

InsynspersonBefattningInnehav
Martin Hansson Annan befattning 568 697 aktier i Salix Group samt 998 530 köpoptioner i Salix Group.
Nicklas Margård Annan befattning 2 procent av aktierna i Industris moderbolag Volati Industri.
Rikard Ahlin Annan befattning 4 procent av aktierna i Ettiketto Group.


Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Finansinspektionen och Volati AB.

Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2022

2022 var ett händelserikt och framgångsrikt år för Volati.

Delårsrapport Q3

Volati presenterar Delårsrapport för januari-september 2023.

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten

För att kunna fortsätta växa och vara långsiktigt konkurrenskraftiga behöver vi integrera hållbarhet i allt vi gör. I vår hållbarhetsredovisning beskrivs Volatis och affärsenheternas arbete kring hållbarhet.

Läs mer