Salix Group

En nordisk marknadsledande handelsverksamhet med lång historia

Affärsområde Salix Group är en nordisk handelsverksamhet som erbjuder produkter för bygg och industri, primärt beslag, förnödenheter, insatsvaror och emballage. Affärsområdet erbjuder även ett brett utbud av produkter för hem och trädgård samt lant- och skogsbruk. Erbjudandet består både av egna marknadsledande varumärken samt av distribuerade varumärken. Verksamheten har haft en stabil och ökande tillväxt de senaste fem åren, såväl organiskt som genom tilläggsförvärv.

Salix Groups huvudsakliga marknad är Norden, med tyngdpunkt på Sverige som står för cirka 70 procent av omsättningen. Det största kundsegmentet är byggfackhandeln och näraliggande detaljhandelssegment som står för cirka 70 procent av omsättningen. Övriga kundsegment omfattar bland annat bygg- och träindustri, skogs- och lantbruk samt förpackningsindustri. Försäljningen sker via återförsäljare, butikskedjor, e-handelskanaler och direktförsäljning till kunderna. Merparten av Salix Groups omsättning kommer från proffs- och industrisegmenten, medan en mindre del är hänförligt konsumentsegmentet.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om Salix Group

Martin Hansson

VD affärsområde Salix Group

E-post: martin.hansson@salixgroup.se

Mobil: 073-345 12 25

Salix Group

Våra enheter

Salix Groups verksamhet är uppdelad i fem enheter. Ambitionen är att dra maximal nytta av de samordningsfördelar som finns i varje enhet för att stärka kunderbjudandet och konkurrenskraften samt driva tillväxt och lönsamhet.

Bolag med ledande marknadspositioner inom bygg, färgfackhandel och förpackningar.

Information

I enheten ingår T-Emballage, en ledande leverantör av materialoberoende förpackningslösningar till sågverk och annan industri, TECCA som levererar innovativa och hållbara klimatskalslösningar till bygg- och småhusindustrin, Väggmaterial som erbjuder marknadens bredaste sortiment av hörnskydd till färgfackhandeln, samt Embo som är en rikstäckande leverantör av måleriverktyg till den svenska färgfackhandeln. Erbjudandet består primärt av egna varumärken och alla verksamheterna har ledande marknadspositioner i Sverige inom sina marknadssegment.

/backnet/media_archive/cache/3d34fb7a06c9ee1d6d98a9400e915b75_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/b51e2f3a84e01e7561405605017aa173_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/211b6932352fc5d0fdafbc0f5328bc24_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/4b4eb5c60d37bef2e4c9340c242c015b_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/95cc0fa566f435549895748a787306db_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/45623d8c43644771c46301ea42c79664_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/9792d4b00b1d8a6fd222506d97737798_470x400.png

En ledande leverantör till dörr- och fönsterindustrin.

Information

I enheten ingår Sørbø Industribeslag, en ledande leverantör till dörr- och fönsterindustrin samt entreprenadmarknaden i Norge. I enheten ingår också Gunnar Eiklid och Nibu/ SkanCo, vilka förvärvades under 2022 och är starka inom beslagssegmentet i Norge. Erbjudandet omfattar kundanpassade beslag och infästningar, aluminiumprofiler och spaltventiler med såväl egna som distribuerade varumärken

/backnet/media_archive/cache/c4e889fd428309423c7a88d874c6dc1d_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/f9cef07eab74fcfb2c129ab71a0731ba_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/8b9ac4c1ccc0f065f0ddd55c3eeccf9a_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/6010f9c38acd28e4639bd5027ae8a48f_470x400.png

Grossistverksamhet för byggfackhandel och leverantör av skruv och infästningar.

Information

I enheten ingår Thomée, Sveriges ledande grossistverksamhet för byggfackhandeln, och Heco, en ledande leverantör av skruv och infästningar till den nordiska marknaden. Erbjudandet består av såväl egna som distribuerade varumärken. Kunderna utgörs av byggoch järnhandeln samt de största konsumentkedjorna inom området. Enheten har en ledande marknadsposition i Sverige med växande nordisk närvaro. I enheten ingår också servicebolaget Salix Business Partner.

/backnet/media_archive/cache/7f7606e64422f9756be2916fd8b626c0_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/454fd28fba63d33740e0cb09f2fcc741_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/954ec6c025e57a077a2a08336e765848_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/f4ba1f680420863259e9d7e04b07be1b_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/4b85dd565f252b5f3338000674226d7f_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/3246afe48467b49b542d3aa5265f0740_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/13339c5305c60259a3e666ee5b061094_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/12bb1eeea9c781365758b671cb4bdf18_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/a0814374eab516f682955988f6b5e452_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/3211ac1612af0ad56fb71074fd277f80_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/4536e44a9fd4fe701b50dae424a8658c_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/56250547177ef8b8f6b5b6a3026f3d9a_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/ad20c6d5a4021387dea4aac03e49d822_470x400.png

Bolag med starka marknadspositioner inom bygg- och järnvaruhandeln i Norden.

Information

I enheten ingår Habo Gruppen, en ledande nordisk leverantör av funktionella beslag och inredningsdetaljer, Pisla som är marknadsledare inom beslag i Finland och utvecklare av välkända varumärken till byggvaruhandeln, samt Duschprodukter, en väletablerad leverantör av duschar och badrumstillbehör. Enhetens erbjudande består primärt av egna ledande varumärken. Bolagen i enheten har starka marknadspositioner inom bygg- och järnvaruhandeln i Norden och en växande baltisk närvaro.

/backnet/media_archive/cache/2e6ac61d051c634c495dc927fec4c377_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/57d36b21a19e4af15bb03ea88a17b615_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/a85d1a30fb20775ef6a7a8a41dfbd5b3_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/60233f2197c3be31fc6efcf22b7f0588_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/42e66dd851f7e0f448310d223dd9b2d8_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/9cf4a3e5d7dafe0806b1845e3e2d8902_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/353b4eb05341e9fc4979098c6dd2b88c_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/e40e9d613066d014623f197a73605760_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/843229d08c981f84daddd85eba441410_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/fbd0b0f2f6c1bbbfc232830fd3c38aa6_470x400.png

Marknadsledande bolag inom segmentet lantbruk, skog och trädgård med en tydlig nordisk närvaro.

Information

I enheten ingår Kellfri och Swekip som levererar prisvärda maskiner och redskap till småskaliga lant- och skogsbruk. I enheten ingår också Miljöcenter som levererar miljösmarta produkter för hem och trädgård under flertalet egna varumärken. Kellfri och Swekip säljer sina produkter direkt till konsument medan Miljöcenters produkter distribueras via byggvaruoch trädgårdshandeln. Verksamheterna är marknadsledande inom sina segment och såväl Kellfri som Miljöcenter har en tydlig nordisk marknadsnärvaro.

/backnet/media_archive/cache/b3f46fc27c85444485085dfe3da2038e_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/2f62ffc2faa498113cb49ce6749fd464_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/83b6a74a69abe188ac5a0ed7fbcc4c62_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/9f3ef0d03f92390a2c0e869e29a01b44_470x400.png

Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2023

2023 markerar ett 20 årigt jubileum för Volati.

Delårsrapport Q1

Volati presenterar delårsrapport för januari-mars 2024.

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten

För att kunna fortsätta växa och vara långsiktigt konkurrenskraftiga behöver vi integrera hållbarhet i allt vi gör. I vår hållbarhetsredovisning beskrivs Volatis och affärsenheternas arbete kring hållbarhet.

Läs mer