Affärsområdet Salix Group

Affärsområde Salix Groups verksamheter erbjuder produkter för bygg och industri, primärt beslag, förnödenheter, insatsvaror och emballage. Inom affärsområdet finns dessutom ett starkt erbjudande av produkter för hem och trädgård samt lant- och skogsbruk. Erbjudandet består av både egna varumärken och distribuerade varumärken.

Verksamheterna inom Salix Group har liknande affärs­modeller och kunder och är integrerade via ett antal funktioner och samarbetsområden såsom logistik och IT-system samt ekonomi och andra administrativa funktioner. Den delvis gemensamma kundbasen mellan verksamheterna möjliggör korsförsäljning, samarbete mellan säljare samt möjligheten att erbjuda integrerade kundlösningar.

/backnet/media_archive/cache/42e66dd851f7e0f448310d223dd9b2d8_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/1e4d71ceaa0265cfc0111e5f6daa4cd8_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/b3f46fc27c85444485085dfe3da2038e_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/12bb1eeea9c781365758b671cb4bdf18_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/843229d08c981f84daddd85eba441410_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/1ca8bc4cbde292fa74f010a8fba1f170_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/83b6a74a69abe188ac5a0ed7fbcc4c62_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/6010f9c38acd28e4639bd5027ae8a48f_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/724f5cd35be05923b9220bbbb021694f_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/6aa6155580e24031bf37c1729fb90a07_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/583b7260fbe22595c02c9bc6df1e74cf_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/00ab8429af989960ba568e412ba9f88f_470x400.png

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de två affärsområdena Salix Group och Industri.

Extra bolagsstämma

Volati håller extra bolagsstämma måndagen den 20 september 2021.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.