Medarbetare & utveckling

Som ansvarsfull ägare är det viktigt för oss att våra bolag har tillgång till rätt kompetens. För att uppnå det arbetar vi aktivt med strategisk HR där vi bland annat driver ett ledarskapsprogram för att hitta framtidens ledare, dessutom kompetensutvecklar vi och ger stöd till våra befintliga medarbetare för att de ska få möjlighet att uppnå sin fulla potential. Ett viktigt arbete som vi också tror etablerar Volati som en attraktiv koncern vilket i sin tur kan bidra till att vi lockar till oss de allra bästa medarbetarna.

Volati Management Program

Vårt ledarskapsprogram för att attrahera och utveckla framtida ledare.

Läs mer och ansök här

Kompetens och ledarskap

Branschledande kompetens på alla nivåer är en uthållig konkurrensfördel.

Läs mer här

Mångfald och jämställdhet

Volati ska vara en inkluderande och säker arbetsplats som välkomnar medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter.

Läs mer här

Möt våra VMP:are

Volati Management Program är vårt traineeprogram för att attrahera och utveckla framtida ledare. Till programmet rekryteras talanger som har arbetat 2–4 år och har universitetsutbildning med goda studieresultat. Volati Management Program löper under ett och ett halvt år, där deltagarna är två perioder hos två utvalda verksamheter och en period på Volatis huvudkontor. När man avslutat programmet följer en ledarroll i en av verksamheterna. Sedan starten 2015 har totalt 27 personer deltagit i programmet varav 20 är kvar inom koncernen med spännande roller i ledande positioner. Utöver det är två personer kvar inom Bokusgruppen som tidigare tillhörde Volati. Volati Management Program attraherar många kvalificerade kandidater och ger våra verksamheter tillgång till personer som de annars hade haft svårt att rekrytera.

Våra nuvarande VMP:are påbörjade sitt program under hösten 2023.

Johanna Udesen, Daniel Paldeak, Johanna Herstedt och Felicia Borg.
Johanna Udesen, Daniel Paldeak, Johanna Herstedt och Felicia Borg.

Jobb inom Volati koncernen

Är du intresserad av att arbeta inom Volati?
Läs mer om våra verksamheter och kontakta dotterbolagen direkt

Våra enheter

Möt våra medarbetare

Volati byggs upp av sammansvetsade medarbetare med bred kompetens och stort kunnande.

Läs mer här

Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2023

2023 markerar ett 20 årigt jubileum för Volati.

Delårsrapport Q1

Volati presenterar delårsrapport för januari-mars 2024.

Årsredovisning

Ta del av Volatis värld i vår årsredovisning

I årsredovisningen kan ni bland annat läsa mer om Volatis värdeskapande affärsmodell och hur vi arbetar långsiktigt med organisk utveckling genom fokus på kompetens och ledarskap. Total genomförde vi under 2023 fem förvärv som tillsammans tillförde över 600 Mkr i årsomsättning och stärker våra befintliga plattformar genom positiva synergier

- Andreas Stenbäck, VD Volati.

Läs mer