Kompetens och ledarskap

Branschledande kompetens på alla nivåer är en uthållig konkurrensfördel

En central framgångsfaktor för Volati är att koncernens verksamheter har tillgång till rätt kompetens på ledningsnivå och nyckelpositioner, samt att dessa personer kontinuerligt utvecklas och får stöd för att nå sin fulla potential. Genom strategiskt arbete med kompetens och ledarskap och ett aktivt ägande vill vi också etablera Volati som en attraktiv arbetsgivare för nya talanger. För vd-positioner rekryterar Volati ofta internt. Vi värdesätter lokalt entreprenörskap och vill ge ledande befattningshavare de bästa förutsättningar att utveckla sina verksamheter. Ledare och nyckelpersoner erbjuds kompetensutveckling inom flera olika områden via koncerndrivna program och utbildningar så som Volati Knowledge, Volati Management Program och Volati Academy.


Volati Knowledge är ett samlingsnamn på de kompetensutvecklingsinitiativ vi driver på Volati. Det handlar både om att ta vara på best practice inom koncernen och att tillföra ny kunskap och nya verktyg. Vår ambition är att utveckla organisationen, till exempel inom områdena inköp, prissättning, förvärv och hållbarhet. Vi genomför regelbundet utbildningar inom respektive område.


Volati Management Program är vårt traineeprogram för att attrahera framtida ledare. Till programmet rekryteras unga talanger som har arbetat 2–3 år och har universitetsutbildning med goda studieresultat. Volati Management Program löper under ett och ett halvt år, där deltagarna är en period på Volatis huvudkontor och två perioder hos två utvalda verksamheter. När de är klara med programmet följer en ledarroll i en av verksamheterna. Sedan starten 2015 har totalt 23 personer deltagit i programmet varav 17 har spännande roller i ledande positioner runt om i Volatikoncernen, och två inom Bokusgruppen. Volati Management Program attraherar många kvalificerade kandidater och gör att våra verksamheter får tillgång till personer som de annars hade haft svårt att rekrytera.

Traineeprogram

Motiveras du av att utveckla och leda andra och har en ambition att genom ditt ledarskap bygga framgångsrika bolag?

Ansök här


Volati Academy är ett ledarskapsprogram som löper under ett års tid och riktar sig till personer på ledningsgruppsnivå samt andra nyckelpersoner. Programmet leds av Volatis ledningsgrupp och deltagarna får genomföra gemensamma arbeten kopplade till värdeskapande i koncernen. De genomför också egna arbeten som syftar till att utveckla den egna verksamheten, vilka presenteras för respektive styrelse. Det huvudsakliga syftet är att utveckla varje deltagare samt skapa en känsla av samhörighet mellan Volatis bolag och dess ledare, genom att skapa en fördjupad förståelse för Volatis historia, kultur och arbetssätt.


Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2022

2022 var ett händelserikt och framgångsrikt år för Volati.

Delårsrapport Q1

Volati presenterar Delårsrapport för januari-mars 2023.

Förvärv

Att sälja till Volati

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga bolag, dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati. Vårt fokus ligger på välskötta bolag med ledande marknadspositioner och starka kassaflöden.

Kontakta oss