Affärsområdet Handel

Affärsområdet Handel består av sju affärsenheter. Affärsområdet fokuserar på produkter inom beslag, förnödenheter och insatsvaror för bygg, hem och trädgård, emballage samt lant- och skogsbruk.

Verksamheterna inom Handel har liknande affärs­modeller och kunder och är integrerade via ett antal funktioner och samarbetsområden såsom logistik och IT-system samt ekonomi och andra administrativa funktioner. Den delvis gemensamma kundbasen mellan verksamheterna möjliggör korsförsäljning, samarbete mellan säljare samt möjligheten att erbjuda integrerade kundlösningar.

Affärsenheter

/backnet/media_archive/cache/42e66dd851f7e0f448310d223dd9b2d8_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/a0eda747b1d86ec19fd0029a33e01590_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/12bb1eeea9c781365758b671cb4bdf18_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/6010f9c38acd28e4639bd5027ae8a48f_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/724f5cd35be05923b9220bbbb021694f_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/8ba5c0ef75aaa79428e03807f009081d_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/583b7260fbe22595c02c9bc6df1e74cf_470x400.png

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Industri och Akademibokhandeln.

Delårsrapport Q3

Volati presenterar Delårsrapport för januari-september 2019.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.