Volati stödjer tre organisationer med gåvor

Foto: UNHCR/Dominic Nahr
Foto: UNHCR/Dominic Nahr

UNHCR

UNHCR är FN:s flyktingorgan som ger världens mest utsatta människor livräddande nödhjälp, skydd, tak över huvudet och hopp om en bättre framtid. UNHCR har funnits i 70 år och har världens uppdrag att hjälpa alla flyktingar så länge som de befinner sig på flykt.

Sverige för UNHCR är UNHCR:s nationella partner och samlar in pengar samt ökar förståelsen och engagemanget för människor som lämnat allt och är på flykt undan krig, konflikter och förföljelse.


Hand in Hand

Hand in Hand är en utvecklingsorganisation som bekämpar fattigdom genom att primärt stödja fattiga och utsatta kvinnor. Med hjälp av utbildning i entreprenörskap, yrkesträning och tillgång till mikrolån kan människor starta egna företag, ta sig ur fattigdomen och förse sina familjer med mat på bordet.

Tack vare små familjeägda företag förändras en hel familjs situation. Kvinnor har en viktig social och ekonomisk inverkan på både samhälle och familj och är Hand in Hand ser därför dem som nyckeln till att utrota fattigdom.


Copyright: Diego Baravelli/MSF
Copyright: Diego Baravelli/MSF

 

Läkare utan gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.


Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2023

2023 markerar ett 20 årigt jubileum för Volati.

Webbsänd presentation Q1

Volati bjuder in till en webbsänd presentation och telefonkonferens onsdag 24 april 2024, kl. 09:00.

Årsredovisning

Ta del av Volatis värld i vår årsredovisning

I årsredovisningen kan ni bland annat läsa mer om Volatis värdeskapande affärsmodell och hur vi arbetar långsiktigt med organisk utveckling genom fokus på kompetens och ledarskap. Total genomförde vi under 2023 fem förvärv som tillsammans tillförde över 600 Mkr i årsomsättning och stärker våra befintliga plattformar genom positiva synergier

- Andreas Stenbäck, VD Volati.

Läs mer