Volati fortsätter att stödja Hand in Hand genom årets julgåva

Volati har de senaste tio åren skänkt 1 000 kronor för varje anställd i koncernen till ett utvalt välgörande ändamål som ligger oss varmt om hjärtat. Årets gåva går till Hand in Hand som vi stött under flera år.

Hand in Hand är en utvecklingsorganisation som bekämpar fattigdom genom att primärt stödja fattiga och utsatta kvinnor. Med hjälp av utbildning i entreprenörskap, yrkesträning och tillgång till mikrolån kan människor starta egna företag, ta sig ur fattigdomen och förse sina familjer med mat på bordet.

Tack vare små familjeägda företag förändras en hel familjs situation. Kvinnor har en viktig social och ekonomisk inverkan på både samhälle och familj och är Hand in Hand ser därför dem som nyckeln till att utrota fattigdom.

Jobs for change

För stödet från Volati om cirka 1,8 Mkr kommer 3 500 personer att utbildas och 2 500 nya företag skapas genom Hand in Hands julprojekt "Jobs for change". Två byprojekt i Kenya som pågår i 2,5 år kommer att startas och därutöver får Hand in Hand bidrag till sitt övriga arbete med entreprenörsträning och utbildning. Detta gör Volati till ett partnerföretag till Hand in Hand.

- När allt kommer omkring känns samarbetet med Hand in Hand som vår absolut mest givande investering, säger Mårten Andersson verkställande direktör på Volati.

Vill du också vara med och bekämpa fattigdom? Skänk pengar till Hand in Hand.

Läs mer på handinhand.nu.

Aktuellt

Hållbarhet

Volatis värdegrund bygger på ansvarstagande som en förutsättning för vår gemensamma framtid.

Delårsrapport Q1

Volati presenterar delårsrapport för januari-mars 2022.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydlig och aktuell finansiell information.

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten

För att kunna fortsätta växa och vara långsiktigt konkurrenskraftiga behöver vi integrera hållbarhet i allt vi gör. I vår hållbarhetsredovisning beskrivs Volatis och affärsenheternas arbete kring hållbarhet.

Läs mer