Vår filosofi: att äga för evigt

Tillväxt via förvärv är en central del av Volatis affärsidé. Förvärv sker dels av bolag som bildar nya egna affärsenheter, så kallade plattformsförvärv, dels genom tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter. För att möjliggöra detta har vi utvecklat en strukturerad förvärvsprocess och en tydlig modell för värdering och genomlysning av förvärvsobjekt.

Patrik Wahlén, Karl Perlhagen, grundare av Volati

Patrik Wahlén, Karl Perlhagen, grundare av Volati

Att vilja äga för evigt är en stark drivkraft för oss. Med vår strategi att förvärva välskötta bolag med starka kassaflöden finns det inget rationellt skäl för oss att sälja.

Vi är noggranna vid utvärdering av nya förvärv – principen är att hellre riskera en utebliven god affär än att riskera att genomföra en dålig affär. Med denna princip som bas för urvalsprocessen görs en sammanvägd bedömning där ett antal förvärvskriterier är vägledande. Ett normalt år utvärderar Volati mer än ett hundratal potentiella förvärvssituationer. Flera av dessa avskrivs på ett tidigt stadium och endast ett fåtal analyseras djupare.

Vår långa erfarenhet av att genomföra förvärv i kombination med en aktiv och engagerad styrelse som möjliggör snabba beslut har medfört att vi även kunnat hantera komplexa förvärvssituationer. Sammantaget har detta möjliggjort förvärv av bolag till vad vi bedömer som rimliga värderingar.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de två affärsområdena Salix Group och Industri.

Delårsrapport Q3

Volati presenterar Delårsrapport för januari-september 2021.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.