Finansiella mål

Volatis överordnade mål är att skapa långsiktig värdetillväxt genom att bygga en industrigrupp av lönsamma företag med goda kassaflöden och förmåga till kontinuerlig utveckling.

Styrelsen har fastställt följande långsiktiga finansiella mål som ska utvärderas som en helhet:

  1. Resultattillväxt: Målet är en genomsnittlig årlig tillväxt i EBITA per stamaktie om minst 15 procent över en konjunkturcykel.
  2. Avkastning på justerat eget kapital: Långsiktiga målet är en avkastning på justerat eget kapital* om 20 procent.
  3. Kapitalstruktur: Målet är att nettoskulden i relation till justerad EBITDA* ska vara 2 till 3 gånger som genomsnitt över de senaste fyra kvartalen, och inte överstiga 3,5 gånger.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de två affärsområdena Salix Group och Industri.

Delårsrapport Q3

Volati presenterar Delårsrapport för januari-september 2021.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.