Preferensaktieemission

Ej för publicering eller distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Informationen finns tillgänglig som PDF nedan:

För kunder i Nordea, läs mer på www.nordea.se

För kunder i Avanza, läs mer på www.avanza.se

Datum

Anmälningsperiod för allmänheten 12 maj–26 maj 2015
Anmälningsperiod för institutionella investerare 12 maj–27 maj 2015
Besked om tilldelning 28 maj 2015
Likviddag 1 juni 2015
Notering på Nasdaq First North Premier 8 juni 2015

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de två affärsområdena Salix Group och Industri.

Delårsrapport Q3

Volati presenterar Delårsrapport för januari-september 2021.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.