Återköp av egna aktier

Styrelsen för Volati AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2018 beslutat att bolaget ska kunna förvärva egna stamaktier.

Syftet med styrelsens beslut att förvärva egna stamaktier är att skapa flexibilitet för att möjliggöra en mer optimerad kapitalstruktur.

Styrelsen i Volati AB har beslutat att bolaget ska kunna förvärva högst 3 000 000 egna stamaktier på Nasdaq Stockholm. Bolagets innehav av egna stamaktier får dock inte vid något tillfälle uppgå till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

För mer information om beslutet om återköp, se Pressmeddelande.

För mer information om återköpta aktier, se Nasdaq Stockholm.

Återköpta aktier

AktieslagTypDatumPrisVolymVärde
Volati Stamaktier Återköp 2019-04-25 44,825 500 000 22 412 500
Volati Stamaktier Återköp 2019-04-25 44,825 500 000 22 412 500
Total---1 000 00044 825 000

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de två affärsområdena Salix Group och Industri.

Delårsrapport Q3

Volati presenterar Delårsrapport för januari-september 2021.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.