Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur 30 juni 2021

Rösträtter och aktiekapitalandelar

AktieslagAntalRösträtt per aktieAntal rösterRösträttsandelAktiekapitalsandel
Stamaktier 79 406 571 1,0 79 406 571 99,8% 98,0%
Preferensaktier 1 603 774 0,1 160 377 0,2% 2,0%
Summa81 010 345-79 566 948100%100%

Aktieägare per land

LandAntalRöstandel
Sverige 9 751 97,67%
Övriga länder 233 2,33%
Totalt9 984100,00%

Antal aktieägare

Antal aktierAntal aktieägare
1-500 8 774
501-1000 552
1001-10 000 549
10 001- 108
Totalt9 984

Aktieägarstruktur1)

NamnStamaktierPreferensaktierAktiekapitalRöster
Perlhagen, Karl 34 458 500 309 1902) 42,90% 43,30%
Gunnarsson Wahlen, Patrik 19 356 283 0 23,90% 24,30%
Fjärde AP-fonden 5 312 966 0 6,60% 6,70%
Swedbank Robur Fonder 3 111 897 0 3,80% 3,90%
Andersson, Mårten 2 511 532 1 887 3,10% 3,20%
Handelsbanken fonder 2 062 818 0 2,50% 2,60%
Lannebo fonder 1 645 599 0 2,00% 2,10%
Björk, Mattias 1 616 205 0 2,00% 2,00%
Andra AP-fonden 802 027 0 1,00% 1,00%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 575 748 144 247 0,90% 0,70%
Aktiebolag 1909 Gruppen 634 758 29 739 0,80% 0,80%
Nordea Livförsäkring Sverige AB 270 991 309 389 0,70% 0,40%
SEB Investment management 521 415 17 736 0,60% 0,70%
Andersson, Mats 437 101 3 500 0,50% 0,50%
Pension Futur 373 993 5 277 0,50% 0,50%
Summa 15 största ägare 73 691 833 803 229 92,00% 92,70%
Övriga ägare 5 714 738 800 545 8,00% 7,30%
Totalt antal aktier 79 406 571 1 603 774 100,00% 100,00%
Totalt79 406 5711 603 774100,00%100,00%

1) Aktieägarstrukturen är baserad på uppgifter från Euroclear Sweden per 30 juni 2021.

2) Inkluderar ägande indirekt via bolag.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de två affärsområdena Salix Group och Industri.

Extra bolagsstämma

Volati håller extra bolagsstämma måndagen den 20 september 2021.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.