Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur 31 mars 2021

Rösträtter och aktiekapitalandelar

AktieslagAntalRösträtt per aktieAntal rösterRösträttsandelAktiekapitalsandel
Stamaktier 79 406 571 1,0 79 406 571 99,8% 98,0%
Preferensaktier 1 603 774 0,1 160 377 0,2% 2,0%
Summa81 010 345-79 566 948100%100%

Aktieägare per land

LandAntalRöstandel
Sverige 9 537 98,09%
Övriga länder 248 1,90%
Totalt9 785100,00%

Antal aktieägare

Antal aktierAntal aktieägare
1-500 8 590
501-1000 544
1001-10 000 539
10 001- 112
Totalt9 785

Aktieägarstruktur1)

NamnStamaktierPreferensaktierAktiekapitalRöster
Perlhagen, Karl 34 458 500 309 1902) 42,90% 43,30%
Gunnarsson Wahlen, Patrik 19 356 283 0 23,90% 24,30%
Fjärde AP-fonden 5 312 966 0 6,60% 6,70%
Swedbank Robur Fonder 3 111 897 0 3,80% 3,90%
Andersson, Mårten 2 511 532 1 887 3,10% 3,20%
Handelsbanken fonder 2 069 447 0 2,60% 2,60%
Björk, Mattias 1 666 705 0 2,10% 2,10%
Lannebo fonder 1 633 750 0 2,00% 2,10%
Andra AP-fonden 802 027 0 1,00% 1,00%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 553 918 143 519 0,90% 0,70%
Aktiebolag 1909 Gruppen 634 758 29 739 0,80% 0,80%
Nordea Livförsäkring Sverige AB 280 293 310 846 0,70% 0,40%
Andersson, Mats 437 101 3 500 0,50% 0,50%
Pension Futur 366 743 0 0,50% 0,50%
SEB Investment management 307 000 17 736 0,40% 0,40%
Summa 15 största ägare 73 502 920 816 417 91,70% 92,50%
Övriga ägare 5 903 651 787 357 8,30% 7,50%
Totalt antal aktier 79 406 571 1 603 774 100,00% 100,00%
Totalt79 406 5711 603 774100,00%100,00%

1) Aktieägarstrukturen är baserad på uppgifter från Euroclear Sweden per 31 mars 2021.

2) Inkluderar ägande indirekt via bolag.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de tre affärsområdena Salix Group, Industri och Bokusgruppen.

Webbsändning inför årsstämman

Tisdag 27 april 2021 kl. 11:00 håller Volati en webbsändning som sammanfattar det gångna året.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.