Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur 30 september 2021

Rösträtter och aktiekapitalandelar

AktieslagAntalRösträtt per aktieAntal rösterRösträttsandelAktiekapitalsandel
Stamaktier 79 406 571 1,0 79 406 571 99,8% 98,0%
Preferensaktier 1 603 774 0,1 160 377 0,2% 2,0%
Summa81 010 345-79 566 948100%100%

Aktieägare per land

LandAntalRöstandel
Sverige 10 272 97,56%
Övriga länder 257 2,44%
Totalt10 529100,00%

Antal aktieägare

Antal aktierAntal aktieägare
1-500 9 334
501-1000 565
1001-10 000 529
10 001- 101
Totalt10 529

Aktieägarstruktur1)

NamnStamaktierPreferensaktierAktiekapitalRöster
Perlhagen, Karl 34 458 500 309 1902) 42,90% 43,30%
Gunnarsson Wahlen, Patrik 19 356 283 0 23,90% 24,30%
Fjärde AP-fonden 5 235 661 0 6,50% 6,60%
Swedbank Robur Fonder 3 219 074 0 4,00% 4,00%
Andersson, Mårten 2 511 532 1 887 3,10% 3,20%
Handelsbanken fonder 2 053 958 0 2,50% 2,60%
Lannebo fonder 1 645 599 0 2,00% 2,10%
Björk, Mattias 1 513 940 0 1,90% 1,90%
Andra AP-fonden 802 027 0 1,00% 1,00%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 562 358 145 690 0,90% 0,70%
Aktiebolag 1909 Gruppen 634 758 29 739 0,80% 0,80%
Nordea Livförsäkring Sverige AB 262 265 309 242 0,70% 0,40%
SEB Investment management 564 252 0 0,70% 0,70%
Andersson, Mats 437 101 3 500 0,50% 0,50%
Pension Futur 425 311 4 257 0,50% 0,50%
Summa 15 största ägare 73 682 619 803 505 91,90% 92,70%
Övriga ägare 5 723 952 800 269 8,10% 7,30%
Totalt antal aktier79 406 5711 603 774100,00%100,00%

1) Aktieägarstrukturen är baserad på uppgifter från Euroclear Sweden per 30 september 2021.

2) Inkluderar ägande indirekt via bolag.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de två affärsområdena Salix Group och Industri.

Delårsrapport Q3

Volati presenterar Delårsrapport för januari-september 2021.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.