Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur 29 mars 2019

Rösträtter och aktiekapitalandelar

AktieslagAntalRösträtt per aktieAntal rösterRösträttsandelAktiekapitalsandel
Stamaktier 80 406 571 1,0 80 406 571 99,8% 98,0%
Preferensaktier 1 603 774 0,1 160 377 0,2% 2,0%
Summa82 010 345-80 566 948100%100%

Aktieägare per land

LandAntalRöstandel
Sverige 6 123 97,5%
Övriga länder 155 2,5%
Totalt6 278100,00%

Antal aktieägare

Antal aktierAntal aktieägare
1-500 5 364
501-1000 378
1001-10 000 447
10 001- 89
Totalt6 278

Aktieägarstruktur1)

NamnStamaktierPreferensaktierAktiekapitalRöster
Karl Perlhagen 34 440 000 216 190 2) 42,3% 42,8%
Patrik Wahlén 19 356 283 0 23,6% 24,0%
Fjärde AP-fonden 5 328 913 0 6,5% 6,6%
Handelsbanken fonder 4 208 980 0 5,1% 5,2%
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 3 898 153 0 4,8% 4,8%
Mårten Andersson 2 511 532 1 887 3,1% 3,1%
Mattias Björk 2 198 805 0 2,7% 2,7%
RBC Investor Services Bank S.A. 666 576 6 671 0,8% 0,8%
Mats Andersson 645 077 0 0,8% 0,8%
SEB S.A. 287 930 293 796 0,7% 0,4%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 438 706 131 153 0,7% 0,6%
Danica Pension 470 052 2 885 0,6% 0,6%
SEB Investment Management 439 287 0 0,5% 0,5%
Nordea Livförsäkring Sverige AB 282 045 5 773 0,4% 0,4%
Aktiebolag 1909 Gruppen 290 758 44 940 0,4% 0,4%
Summa 15 största aktieägare 75 463 097 703 295 92,9% 93,8%
Övriga aktieägare 4 943 474 900 479 7,1% 6,2%
Totalt80 406 5711 603 774100,00%100,00%

1) Aktieägarstrukturen är baserad på uppgifter från Euroclear Sweden per 29 mars 2019.

2) Inkluderar ägande indirekt via bolag.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Industri och Akademibokhandeln.

Delårsrapport Q1

Volati presenterar Delårsrapport för januari-mars 2019.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.