Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur 31 mars 2022

Rösträtter och aktiekapitalandelar

AktieslagAntalRösträtt per aktieAntal rösterRösträttsandelAktiekapitalsandel
Stamaktier 79 406 571 1,0 79 406 571 99,8% 98,0%
Preferensaktier 1 603 774 0,1 160 377 0,2% 2,0%
Summa81 010 345-79 566 948100%100%

Aktieägare per land

LandAntalRöstandel
Sverige 10 974 96,24%
Övriga länder 268 3,76%
Totalt11 242100,00%

Antal aktieägare

Antal aktierAntal aktieägare
1-500 10 071
501-1000 546
1001-10 000 527
10 001- 98
Totalt11 242

Aktieägarstruktur1)

NamnStamaktierPreferensaktierAktiekapitalRöster
Perlhagen, Karl 34 458 500 300 174 42,9% 43,3%
Gunnarsson Wahlén, Patrik 19 356 283 0 23,9% 24,3%
Fjärde Ap-fonden 5 464 648 0 6,7% 6,9%
Swedbank Robur Fonder 3 428 097 0 4,2% 4,3%
Andersson, Mårten 2 201 782 1 887 2,7% 2,8%
Lannebo Fonder 1 645 599 0 2,0% 2,1%
Handelsbanken Fonder 1 642 892 0 2,0% 2,1%
Björk, Mattias 1 397 635 0 1,7% 1,8%
Andra Ap-fonden 800 762 0 1,0% 1,0%
State Street Bank And Trust Co 728 240 0 0,9% 0,9%
Aktiebolag 1909 Gruppen 634 758 29 739 0,8% 0,8%
Avanza Pension 506 828 151 463 0,8% 0,7%
Nordea Livförsäkring Sverige Ab 255 624 308 392 0,7% 0,4%
Seb Investment Management 562 798 0 0,7% 0,7%
Andersson Mats 437 101 3 500 0,5% 0,5%
Summa 15 Största äGare 73 521 547 795 155 91,7% 92,5%
ÖVriga äGare 5 885 024 808 619 8,3% 7,5%
Totalt Antal Aktier 79 406 571 1 603 774 100,0% 100,0%
Totalt antal aktier79 406 5711 603 774100,00%100,00%

1) Aktieägarstrukturen är baserad på uppgifter från Euroclear Sweden per 31 mars 2022.

2) Inkluderar ägande indirekt via bolag.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de två affärsområdena Salix Group och Industri.

Delårsrapport Q1

Volati presenterar delårsrapport för januari-mars 2022.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.