Välkommen till Volatis värld

Volati är en svensk industrigrupp som förvärvar bra bolag till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande.

Volatis idé är att bygga vidare på de förvärvade bolagens identitet och entreprenörsanda. Samtidigt vill vi fungera som en katalysator för förändring och expansion.

Mer om Volati

Har du det vi söker?

Vi är ständigt på spaning efter nya förvärv. Vårt fokus ligger på bolag som omsätter 100-1 000 MSEK, med god lönsamhet och stabila finanser.

Kontakta oss gärna

Finansiell information

Läs mer om Volatikoncerncens nuvarande och förväntade utveckling. Ta gärna kontakt med oss om du inte hittar det du söker.

Se våra investerarsidor

Vi stödjer

För oss är det självklart att bidra till en värld som vi själva vill leva i och se våra barn växa upp i. Därför engagerar vi oss socialt.

Vårt sociala engagemang

Pressmeddelanden.

Läs fler pressmeddelanden
Läs fler koncernnyheter
Lediga tjänster inom koncernen

Besikta Corroventa
EttikettoPrintCom
Kellfri
Lomond Industrier
me&i
NaturaMed Pharma
Tornum