Ett ökat fokus på hållbarhet

Från och med 2016 har Volati ett tydligare fokus på ansvars- och hållbarhetsfrågor. I arbetet ingår att ta fram ett koncerngemensamt ramverk för hur hållbarhetsarbetet ska bedrivas i dotterkoncernerna.

En viktig utgångspunkt för Volatis verksamhet har alltid varit att hållbar utveckling är en förutsättning för vår gemensamma framtid. Vi har därför aldrig investerat i bolag som har allvarliga brister inom ekonomiskt, miljömässigt eller socialt ansvarstagande. Volati har också, på olika sätt, arbetat med hållbarhetsfrågorna i respektive dotterkoncern. Men man har aldrig haft ett koncernövergripande ramverk för detta område. Från och med 2016 tar Volati ett mer samlat grepp i frågan. Det omfattar även hållbarhet som en strategi för att skapa långsiktig värdetillväxt.

I början av 2016 arbetade styrelsen tillsammans med bolagen och utomstående experter med att ställa upp kriterier på en miniminivå som dotterkoncernerna ska följa. Utifrån minimikriterierna kan varje bolag om de vill införa ännu tuffare hållbarhetskriterier i sin verksamhet. Volati ser det som viktigt att respektive dotterkoncern bestämmer hur arbetet inom hållbarhet ska utformas och bedrivas utifrån de olika verksamheternas behov och förutsättningar.

Barnklädestillverkaren me&i har kommit långt i frågan, som en del av ett större hållbarhetsarbete. Företaget har tagit fram en Code of Conduct som rymmer krav inom bland annat miljöarbete, socialt ansvarstagande och mänskliga rättigheter. Både anställda och underleverantörer måste underteckna och följa avtalet. Bolaget har också gjort revisioner hos de större leverantörerna för att säkerställa efterlevnaden av hållbarhetskraven. Även Lomond Industrier, som levererar varor till järn- och bygghandlare, har en uttalad hållbarhetsfilosofi. Här ser man hållbarhet som en del av helheten och alla beslut som fattas på ledningsnivå ska ta hänsyn till vad som är miljömässigt motiverat, ekonomiskt riktigt och tekniskt genomförbart.

Från och med 2017 kommer Volati att producera en hållbarhetsrapportering. Som en del i detta arbete har Volati under hösten 2016 genomfört en genomlysning av bolagen och vilka hållbarhetsaspekter som Volati ska prioritera i sitt hållbarhetsarbete.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.


Kontakta oss

Årets julgåva

Volati har de senaste tio åren skänkt 1000 kronor för varje anställd, vilket i år innebär att vi skänker ca 1,8 miljoner, till ett utvalt välgörande ändamål som ligger oss varmt om hjärtat.

Läs om Hand in Hand

Presentation av bokslutskommuniké 2017

Volatis VD Mårten Andersson och CFO Mattias Björk presenterar Bokslutskommuniké 2017

Se presentationen här

Pressmeddelanden.

Läs fler pressmeddelanden
Läs fler koncernnyheter
Lediga tjänster inom koncernen

Prenumerera på börsinfo