Volati Management Program

Volati Management Program är ett ledarutvecklingsprogram som löper under 18 månader där deltagarna i förväg placeras på ett målbolag i någon av koncernens affärsenheter. Programmet hanterar områden som strategi, ledarskap och Volatis värdegrund och deltagarna befinner sig växelvis hos Volati och hos minst två affärsenheter. Initiativet attraherar många kvalificerade kandidater och säkerställer en hög kompetensförsörjning inom koncernen.

Möt våra VMP:are

Volati Management Program (VMP) startades 2015 med idag 16 personer som har antingen examinerats eller befinner sig i programmet. Examinerade deltagare har därefter erhållit spännande roller runt om i Volati koncernen och träffas genom det gemensamma nätverksforumet VMP Alumni.

Våra nuvarande VMP:are påbörjade sitt program under hösten 2020.

Isak Nilsson , Ajla Odzak, Greta Josefsson

Isak Nilsson , Ajla Odzak, Greta Josefsson

Sök Volati Management Program

Är du ekonom eller ingenjör med 1-3 års arbetslivserfarenhet och vill göra en snabb karriär till en ledningsgruppsroll?

Volati Management Program, startar i september 2021, löper över 18 månader och är uppdelat på tre projektplaceringar - två sexmånadersperioder i två av våra femton affärsenheter och sex månader på Volatis huvudkontor. Parallellt med projektarbetet i affärsenheterna ges du möjligheten att utvecklas inom strategi och ledarskap. En av de två affärsenheterna kommer att bli ditt bolag, vars VD blir din mentor och där du kommer att fortsätta arbeta i en ledande befattning när programmet är slut.

Framtidens ledare - gör skillnad för sig själv och andra

På Volati har vi alltid trott på enskilda högpresterande individers förmåga att åstadkomma förändring. Vi satsar därför omfattande resurser och tid för att få dig redo för den utmaning som väntar. Du blir en nyckelspelare för ditt bolag för att det ska nå sin fulla potential, samt för hela Volatis framtida utveckling.

Volati Management Program ger den unika möjligheten att efter programmet ingå i ledningsgruppen för någon av dotterkoncernerna. Det har blivit verklighet för majoriteten av samtliga personer som hittills genomfört programmet och som idag är aktiva i bolag som omsätter flera hundra miljoner.

Välkommen till Volatis gemenskap!

Vi söker upp till tre personer som ska göra denna spännande resa tillsammans. Ni kommer att knyta ett nära band till varandra och ingår i Volati Management Program-nätverket bestående av 10-15 personer. Här ges möjlighet att utbyta erfarenheter och lärdomar sinsemellan både under formella och informella tillfällen.

Är du den vi söker?

Vi på Volati vet att ambitiösa och affärsintresserade personer kommer från olika sorters bakgrunder, privat som professionellt. Med största ödmjukhet har vi samtidigt bildat oss en uppfattning vad vi tror kan vara rätt förutsättningar för att lyckas väl hos oss.

Vi tror därför att du som söker:

  • Är examinerad ekonom eller ingenjör med goda studieresultat.
  • Har 1-3 års relevant arbetslivserfarenhet.
  • Identifierar dig starkt med egenskaper som driven, självgående, lojal, analytisk, och social. Du har ett jordnära förhållningssätt, är flexibel och intresserad av affärer.

Ansökan

Ansökan inför 2021 har inte startat ännu utan det väntas ske under våren 2021. Spontanansökan kan sändas till info@volati.se.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de tre affärsområdena Handel, Industri och Akademibokhandeln.

Extra bolagsstämma

Volati håller extra bolagsstämma tisdagen den 2 februari 2021.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.