Möt våra medarbetare

Nedan finner ni några ord från medarbetare som har gått något av våra kompetensutvecklingsinitiativ; Volati Academy eller Volati Management Program.


Joakim Stensson, Kellfri

Volati Academy gav mig större insikt i bolagsvärde utifrån ett ägarperspektiv och hur vi i de enskilda bolagen kan bidra till att öka vårt bolagsvärde. Genom många bra konkreta exempel fick jag verktyg för att utvecklas som ledare och beslutsfattare.

Volati har sedan dag ett bidragit med utbildningsmöjligheter för att höja kunskapsnivån bolagen. Jag har bland annat deltagit i utbildningar inom kunderbjudande, prissättning, inköp och förhandling.

Linus Nicklasson, Ettikettoprintcom

Jag upplever att du som anställd i ett Volati-bolag tillåts växa i din roll om du vill och visar ditt intresse när tillfället ges.

Volati erbjuder många och kvalitativa utbildningar. Jag har deltagit i Volati Academy, förvärvsutbildning och inköpsutbildning utöver de utbildningstillfällen och nätverksmöjligheter som ges på Volatis Managementträffar. Nätverket som skapas under träffarna är värdefullt och en motivationshöjare i det dagliga arbetet.

Hanna Bjuke, Tornum

Det roligaste med mitt jobb är att arbeta internationellt och ha kontakt med människor över hela världen.  Volati Academy gav mig ett nytt perspektiv på vår verksamhet och en bättre förståelse för finansiella mål och nyckeltal, vilket har hjälpt mig i arbetet med våra dotterbolag där målen är nedbrutna på lokal nivå.

Rikard Ahlin, Ettikettoprintcom

Det är stimulerande att jag, tillsammans med ledningsgruppen, får driva bolaget utan direkt inblandning från Volati när vi väl är överens om vår VAMS (vision, affärsidé, mål och strategier). Den strategiska agendan sätts gemensamt. Hur vi operativt ser till att leverera på denna är upp till oss. Detta är ett bevis på det ömsesidiga förtroende som finns mellan ägare, styrelse och ledning, vilket ger oss självförtroende och utrymme att agera i vardagen.

Volati Academy gav mig helt nya insikter i företagande. Jag hade fram till dess alltid sett verksamheten utifrån ett operativt perspektiv. Genom Volati Academy fick jag möjlighet att se verksamheten också ur ägarens synvinkel, vilket gav helt nya perspektiv på hur man driver ett bolag.

Rickard Johansson, Tornum

Volati Academy gav en bra introduktion till chefskapet. Vi fick lära oss om bolagsstyrning, ekonomiska nyckeltal, ledarskap och strategier. Allt detta fick jag nytta av direkt i min nya roll där jag skulle sätt mål och strategier för min avdelning för att tydliggöra hur vi kan bidra till företaget övergripande mål.

Mattias Löwenborg, Habo

Volati Academy har hjälpt mig att ta ytterligare steg i sättet att se på vårt bolag, framförallt när det gäller företagsstrategiska och ekonomiska frågor. Jag har även fått en inblick i Volati som gör att jag bättre förstår de beslut som tas samt hur dessa beslut kan förädlas inom just vårt bolag.

Emma Sandin Hansson, Volati Management Program

Det absolut mest spännande är att under en relativt kort period få inblick i stora delar av ett bolag och de aktuella strategiska frågorna. Det ställs höga krav men du får också ett stort förtroende och fria tyglar att själv planera och driva ditt arbete. Samtidigt får du ett nätverk av kompetenta människor att fråga och inspireras av.

 Jag har utvecklat min förmåga att hantera strategiska frågor och hur man driver och leder olika teamkonstellationer. Dessutom har jag fått insikt i hur ledningsgrupper och styrelser bedriver ett effektivt arbete tillsammans.

Oskar Persson, Volati Management Program

Volati Management Program har varit mycket utvecklande för mig. Jag har fått arbeta tätt med olika vd:ar inom Volati och med strategiska frågor för att leda bolaget framåt. Jag har också fått träffa många nya människor, både i Sverige och internationellt.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de två affärsområdena Salix Group och Industri.

Delårsrapport Q1

Volati presenterar delårsrapport för januari-mars 2022.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.