Karriär

Volati vill vara Sveriges bästa ägare av medelstora bolag

Karl Perlhagen och Patrik Wahlén grundade Volati 2003 och sedan dess har bolaget utvecklats till en industrigrupp som kontinuerligt växer. Bakom utvecklingen finns en tydlig affärsidé och affärsmodell, en tydlig värdegrund och visionen om att vara Sveriges bästa ägare av medelstora bolag.

Karl Perlhagen, Patrik Wahlén, grundare av Volati
Karl Perlhagen, Patrik Wahlén, grundare av Volati

Patrik Wahlén: Det vi menar med visionen är att vi ska skapa en miljö där bra bolag och bolagsledningar ges möjlighet att hela tiden utvecklas och bli bättre. Vi tror mycket på ett decentraliserat sätt att styra bolagen. När vi i styrelsen och bolagens ledningar är överens om strategin ger vi ledningen stor frihet att utveckla verksamheten.
Genom åren har Volati också kontinuerligt utvecklat arbetet med att tillföra värde till sina bolag.

Karl Perlhagen: Vi bidrar på flera olika sätt. Vi ser alltid till att tillsätta en bra styrelse med externa ledamöter som har den erfarenhet och kompetens som krävs för att hjälpa bolaget utvecklas. Vi använder också Volatis varumärke och storlek för att attrahera, rekrytera och utveckla duktiga människor till våra bolag. Det gör vi bland annat genom Volati Management Program och Volati Academy som är våra rekryterings- och ledarskapsprogram. Slutligen ser vi till att bolagen har tillgång till kunskap och verktyg inom områden som är centrala för att de ska kunna utveckla sin verksamhet.

Jobb inom Volati koncernen:

Är du intresserad av att söka arbete inom Volatigruppen är bästa sättet att titta på affärsenheternas hemsidor och se vad som verkar intressant för att sedan kontakta dotterbolagen direkt.

Aktuellt

Hållbarhet

Volatis värdegrund bygger på ansvarstagande som en förutsättning för vår gemensamma framtid.

Delårsrapport Q1

Volati presenterar delårsrapport för januari-mars 2022.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydlig och aktuell finansiell information.

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten

För att kunna fortsätta växa och vara långsiktigt konkurrenskraftiga behöver vi integrera hållbarhet i allt vi gör. I vår hållbarhetsredovisning beskrivs Volatis och affärsenheternas arbete kring hållbarhet.

Läs mer