Förvärvsexempel

Tornum

Tornum - det första steget.

Första stora steget till dagens Volati togs med förvärvet av spannmålstillverkaren Tornum år 2004. Vi hade i analysen sett goda tillväxtmöjligheter för Tornum i Östeuropa. Med stöd av bland annat en lyckad vd-rekrytering och en ny ledningsgrupp kunde expansionsplanerna förverkligas och Tornum tredubblade omsättningen under perioden 2004-2008. Tornum är fortfarande kvar inom Volati och är idag den största torkleverantören i Europa och en av de största inom sitt segment inom spannmålsanläggningar.

Med Tornum praktiserades också för första gången flera av de bärande idéerna bakom Volati: bolaget var finansiellt stabilt, samtidigt som det fanns potentiella tillväxtmöjligheter och utrymme för att, med ny ledning, utveckla bolaget även i andra avseenden. Ytterligare en faktor var bolagets branschtillhörighet, spannmålstorkar: Det är lättare att hitta ett rimligt värderat bolag i sektorer som inte tilldrar sig störst intresse och som attraherar kapital som styrs mer av hjärna än av hjärta.

Besikta Bilprovning

En annorlunda affär

När Volati 2013 tog över det operativa ansvaret för Besiktas 56 stationer, som varit en del av statligt ägda Bilprovningen, öppnades unika möjligheter att skapa fördjupade kundrelationer och bygga vidare på Bilprovningens förtroende. Affären var komplex och en stor utmaning: bolaget saknade vid förvärvstidpunkten både IT-system och ledningsgrupp. Sedan förvärvet i mars 2013 finns en ny affärsplan, ett nytt IT-system, en stark ledningsgrupp och en helt ny profil. Kärnverksamheten är dock precis den samma som tidigare: att besikta bilar.

Under våren 2016 förvärvade Besikta ClearCar med cirka 80 besiktningsstationer och 140 medarbetare. Förvärvet, som skedde efter att ClearCar förlorat sin ackreditering, var en ganska komplex affär som vi lyckades genomföra inom loppet av en dryg månad. Med ClearCar fick Besikta en större geografisk täckning med ökad tillgänglighet för kunderna. Det gav samtidigt bättre möjligheter att öka säkerheten på svenska vägar, vilket är Besiktas ambition.

Lomond Industrier

"Oj, är Lomond till salu?"

Patrik Wahlén minns tydligt hur glad och överraskad han blev när han i mars 2015 fick veta att Lomond Industrier sökte nya ägare. Patrik såg genast potentialen i Lomond, en välskött och växande företagsgrupp med starka varumärken inom den nordiska järn- och byggfackhandeln. Det stod tidigt klart att förvärvet av Lomond skulle bli det största hittills för Volati.

Det är ingen överdrift att säga att Lomond är proffs på logistik. Navet är det gemensamma distributionslagret för Thomèe och Habo i Malmö. 15 000 orderrader hanteras varje dag. En av storsäljarna är Habos dörrhandtag – 100 000 par i månaden passerar centrallagret innan de skickas till kunder som XL-bygg, Woody, Beijer eller andra stora bygg- och järnhandlarkedjor i Norden.

Ett stort antal dokument granskades i due dilligence-processen för att säkerställa att Lomond höll den kvalitet som förväntades. Som i alla affärer fanns en del frågetecken som behövde rätas ut. Det var en komplex affär som skulle slutföras på kort tid men i slutet av maj kunde alla papper skrivas på och Lomond Industrier hälsas välkomna till Volatifamiljen.

T-Emballage

Stolta över att få ta över stafettpinnen

Den 10 november 2017 förvärvade Volati familjeföretaget T-Emballage med bas i småländska Vetlanda.

Se presentationsfilmen om T-emballage »

- T-Emballage hade länge funnits på vår "guldlista" över bolag vi helst ville förvärva. Det är ett verkligt välskött bolag med gott renommé i branschen, bra produkter och god lönsamhet. Vi är stolta över att få ta över stafettpinnen i Håkan och Elisabeth Thuressons livsverk, säger Patrik Wahlén, grundare och styrelseledamot i Volati. T-Emballage var egentligen ute efter att själva göra tilläggsförvärv som ett sätt att bredda verksamheten. I mötet med Volati föddes tanken på att det istället fanns stora utvecklingsmöjligheter genom att vara en del av Volatikoncernen. – Tycke uppstod redan vid vårt första möte och vi upptäckte att vi hade gemensamma värderingar och en gemensam syn på företagande. Vi såg att en försäljning till Volati kunde vara ett sätt för T-Emballage att utveckla verksamheten och jag är helt trygg i att det här är en bra affär både för företaget och för personalen, säger Håkan Thuresson, tidigare huvudägare i T-Emballage.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de två affärsområdena Salix Group och Industri.

Extra bolagsstämma

Volati håller extra bolagsstämma måndagen den 20 september 2021.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.