Fokus på långsiktigt värdeskapande

Volati söker välskötta bolag, företag med ledande marknadspositioner och starka kassaflöden.

Vi är noggranna vid utvärdering av nya förvärv och grunden är att alla förvärv vi gör ska ske till rimliga värderingar. Vi riskerar hellre en utebliven god affär än riskerar att genomföra en dålig affär. Med denna princip som bas för urvalsprocessen gör vi en sammanvägd bedömning där ett antal förvärvskriterier är extra viktiga.

  • En historik av god lönsamhet.
  • Starka kassaflöden.
  • Beprövad och bevisad affärsmodell. Vi undviker därmed uppstartsbolag eller bolag i behov av omstrukturering.
  • Marknadsledare eller ha en stark marknadsposition i sin nisch.
  • Vi förvärvar minst en majoritetsandel av aktierna med syfte att erhålla kontroll. Genom majoritetsägande kan Volati verka genom styrelsen, bidra i strategiarbete, samt agera som katalysator för utveckling och expansion för bolagen.
  • Vid plattformsförvärv, det vill säga bolag inom nya verksamhetsområden, söker vi primärt bolag med en EBITDA-vinst om minst 20 Mkr. Tilläggsförvärv är däremot inte beroende av storlek då istället strategisk lämplighet är centralt i utvärderingen.
  • Plattformsförvärv genomförs inom Norden med störst fokus på den svenska marknaden medan tilläggsförvärv kan ske i andra nordiska eller europeiska länder.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de två affärsområdena Salix Group och Industri.

Delårsrapport Q1

Volati presenterar delårsrapport för januari-mars 2022.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.