Att sälja sitt livsverk – snabbt, enkelt och tryggt med Volati

Det är ingen lätt sak att sälja sitt livsverk. Utöver en emotionell påverkan är det ibland förenat med en lång och arbetskrävande process där slutresultatet är osäkert och inte alltid slutar med en affär.

En försäljning via rådgivare tar ofta ett halvår. Mycket tid får läggas på marknadsföring, att träffa potentiella köpare och visa detaljerad, ofta känslig, information. Med Volati som köpare förkortas och förenklas säljprocessen avsevärt och sannolikheten för ett avslut ökar också.

Möte med Volati

Försäljningsprocessen börjar ofta informellt med ett samtal över en kopp kaffe. Om tycke uppstår mellan säljaren och Volati sker ett nytt möte och i ett senare skede involveras även nyckelpersoner på bolaget som säljs.

Prisindikation

Volati gör därefter en första utvärdering av företaget, dess marknadsposition, kunder, konkurrenter, finansiella ställning, historik, nyckelpersoner, utvecklingspotential med mera. Utifrån utvärderingen ger Volati en prisindikation.

Företagsbesiktning

Volati genomför därefter en företagsbesiktning, en så kallad due dilligence, där det sker en mer grundlig genomgång av företagets verksamhet och finanser, inklusive olika former av legala frågor.

Förhandling och avslut

I sista steget sker en förhandling mellan säljaren och Volati om detaljerna, därefter kan avtalen skrivas på och affären slutföras.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de två affärsområdena Salix Group och Industri.

Delårsrapport Q1

Volati presenterar delårsrapport för januari-mars 2022.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.