Valberedning inför Volati AB:s årsstämma 2019

Volati AB:s valberedning inför årsstämman 2019 har utsetts. Valberedningens ledamöter utgörs av:

  • Carin Wahlén (valberedningens ordförande) som representerar styrelseordförande Patrik Wahlén
  • Karl Perlhagen som representerar sig själv
  • Jannis Kitsakis som representerar Fjärde AP-fonden

Valberedningen inför årsstämman 2019 är således densamma som inför årsstämman 2018 med den justeringen att Fjärde AP-Fonden nu är tredje största aktieägare och därför är representerade i valberedningen. Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2019 är att lämna förslag på stämmoordförande, styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode för uppdragen. Valberedningen ska också lämna förslag till arvodering och, i förekommande fall, val av revisor samt lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning inför årsstämman 2020. Sammantaget representerar valberedningen cirka 73 procent av rösterna i Volati AB (baserat på ägarförteckningen från Euroclear Sweden AB per den sista handelsdagen i september 2018).

Årsstämma i Volati AB kommer att hållas den 25 april 2019. Aktieägare i Volati AB är välkomna att inkomma med förslag till valberedningen under e-postadressen bolagsstamma@volati.se eller via bolagets postadress nedan, senast den 22 februari 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Wahlén, styrelseordförande i Volati AB, 070-699 96 76, patrik.wahlen@volati.se

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40, e-post: info@volati.se, org. nr.: 556555-4317

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Industri och Akademibokhandeln.

Telefonkonferens

Volati inbjuder till en presentation av bokslutskommuniké vid en webbsänd telefonkonferens.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.