Valberedning inför Volati AB:s årsstämma 2019

Volati AB:s valberedning inför årsstämman 2019 har utsetts. Valberedningens ledamöter utgörs av:

  • Carin Wahlén (valberedningens ordförande) som representerar styrelseordförande Patrik Wahlén
  • Karl Perlhagen som representerar sig själv
  • Jannis Kitsakis som representerar Fjärde AP-fonden

Valberedningen inför årsstämman 2019 är således densamma som inför årsstämman 2018 med den justeringen att Fjärde AP-Fonden nu är tredje största aktieägare och därför är representerade i valberedningen. Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2019 är att lämna förslag på stämmoordförande, styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode för uppdragen. Valberedningen ska också lämna förslag till arvodering och, i förekommande fall, val av revisor samt lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning inför årsstämman 2020. Sammantaget representerar valberedningen cirka 73 procent av rösterna i Volati AB (baserat på ägarförteckningen från Euroclear Sweden AB per den sista handelsdagen i september 2018).

Årsstämma i Volati AB kommer att hållas den 25 april 2019. Aktieägare i Volati AB är välkomna att inkomma med förslag till valberedningen under e-postadressen bolagsstamma@volati.se eller via bolagets postadress nedan, senast den 22 februari 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Wahlén, styrelseordförande i Volati AB, 070-699 96 76, patrik.wahlen@volati.se

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40, e-post: info@volati.se, org. nr.: 556555-4317

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Industri och Akademibokhandeln.

Delårsrapport Q3

Volati presenterar Delårsrapport för januari-september 2019.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.