Ersättningsutskott

Styrelsen har beslutat att inte inrätta något ersättningsutskott eftersom styrelsen anser det mer ändamålsenligt att hela styrelsen fullgör de uppgifter som enligt Koden ankommer på ersättningsutskottet.

Vad avser ersättningsfrågor innebär detta att styrelsen ska:

  • bereda beslut i frågor om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare,
  • följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare, samt
  • följa och utvärdera utfallet av rörliga ersättningar och hur Bolaget tillämpar de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som antagits av bolagsstämman.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de två affärsområdena Salix Group och Industri.

Delårsrapport Q3

Volati presenterar Delårsrapport för januari-september 2021.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.