Ledande befattningshavare


Andreas Stenbäck

VD sedan maj 2021. Född 1979.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan samt kandidatexamen från Stockholms Universitet

Övriga uppdrag: -

Bakgrund: Andreas har tidigare arbetat på Keystone Advisers och MCF Corporate Finance

Aktieinnehav i bolaget: 2 800 stamaktier och köpoption som berättigar till förvärv av 800 000 aktier


Martin Aronsson

CFO sedan oktober 2021. Född 1980.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Linköpings Tekniska Högskola samt kandidatexamen från Linköpings Universitet.

Övriga uppdrag: -

Bakgrund: Martin har tidigare arbetat på Sweco och McKinsey & Company

Aktieinnehav i bolaget: Köpoption som berättigar till förvärv av 225 000 aktier


Martin Hansson

VD affärsområde Salix Group. Född 1975.

Utbildning: Martin har en juristexamen från Göteborgs Universitet..

Övriga uppdrag:

Bakgrund: Martin har de senaste 4,5 åren arbetat på det tyska holdingbolaget Maxingvest och dessförinnan på IKEA under 17 år.

Aktieinnehav i bolaget: -


Nicklas Margård

Affärsområdeschef Industri sedan 2017. Född 1969.

Utbildning: Ekonomistudier vid Lunds universitet, MBA-studier Concordia University Montreal, Kanada.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Micvac AB.

Bakgrund: Nicklas var mellan 2014–2017 VD på Besikta Bilprovning och har suttit i styrelsen i Tornum sedan 2005. Nicklas har tidigare arbetat som VD på John Bean Technologies AB och har även varit Asienansvarig för JBT Foodtech.

Aktieinnehav i bolaget: 170 000 stamaktier och 2 procent av aktierna i Industris moderbolag Volati Industri.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de två affärsområdena Salix Group och Industri.

Delårsrapport Q3

Volati presenterar Delårsrapport för januari-september 2021.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.