Ledande befattningshavare


Mårten Andersson

VD sedan 2014. Född 1971.

Utbildning: Ekonomistudier vid Lunds universitet samt General Manager Programutbildning vid Harvard Business
School.

Övriga uppdrag: -

Bakgrund: Mårten har tidigare arbetat som koncernchef för Försäkringsbolaget Skandia och har haft flera internationella roller inom Skandia.

Aktieinnehav i bolaget: 2 511 532 stamaktier och 1 887 preferensaktier.


Mattias Björk

CFO sedan 2009. Född 1975.

Utbildning: Jur. Kand och civilekonomexamen från Lunds universitet.

Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant VQ Legal AB, styrelsesuppleant Virtual Intelligence VQ AB, styrelsesuppleant VQ Systems AB samt styrelsesuppleant Riddervold Bygg & Design AB.

Bakgrund: Mattias har tidigare arbetat på bland annat Modern Times Group MTG AB, Investment AB Kinnevik och Invik & Co AB.

Aktieinnehav i bolaget: 2 198 805 stamaktier.


Karin Rosenthal

Ekonomichef sedan 2017. Född 1978.

Utbildning: Kandidatexamen från Stockholms universitet

Övriga uppdrag: -

Bakgrund: Karin har tidigare arbetat på bland annat Klarna Bank AB och Fabege AB.

Aktieinnehav i bolaget: 2 000 stamaktier.


Håkan Karlström

Affärsområdeschef Handel sedan 2018. Född 1961.

Utbildning: Ekonomistudier vid Lunds universitet.

Övriga uppdrag:

Bakgrund: Sedan 1996 arbetat som CFO i affärsområdets dotterbolag och för koncernen, även styrelsearbete i tidigare ägarsfär under denna tid. Sedan 2015 CFO för Volati Handel. Innan 1996 revisor i EY och olika ekonomichefsjobb inom svensk industri och handel.

Aktieinnehav i bolaget: 20.000 stamaktier samt 7000 stamaktier genom bolag, köpoption som berättigar till förvärv av 20 000 aktier, 1060 preferensaktier (genom pensionsförsäkring), 1,5% av aktierna i Handels moderbolag Volati Parts.


Nicklas Margård

Affärsområdeschef Industri sedan 2017. Född 1969.

Utbildning: Ekonomistudier vid Lunds universitet, MBA-studier Concordia University Montreal, Kanada.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Micvac AB.

Bakgrund: Nicklas har arbetat som VD på Besikta Bilprovning sedan 2014 och har suttit i styrelsen i Tornum sedan 2005. Nicklas har tidigare arbetat som VD på John Bean Technologies AB och har även varit Asienansvarig för JBT Foodtech.

Aktieinnehav i bolaget: 115 000 stamaktier och köpoption som berättigar till förvärv av 200 000 stamaktier.


Maria Edsman

Affärsområdeschef Akademibokhandeln sedan 2018. Född 1968.

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och studier vid University of Chicago Business School.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Rusta AB.

Bakgrund: Maria har tidigare bland annat varit försäljningschef för Akademibokhandeln, VD för Polarn O. Pyret samt VD för Brothers & Sisters.

Aktieinnehav i bolaget: 0,75% av aktierna i Akademibokhandeln.


Johan Ekström

Affärsområdeschef Konsument sedan 2018. Född 1970.

Utbildning: Ekonomie doktor vid Lunds universitet.

Övriga uppdrag:

Bakgrund: Johan var tidigare Operationsansvarig på Volati under 2017. Innan dess har han arbetat som affärsområdeschef på Skandia, som Partner/Senior Executive på Accenture, samt som forskare och lärare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Aktieinnehav i bolaget: 18 393 stamaktier och 1 973 preferensaktier.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Extra bolagsstämma

Volati håller extra bolagsstämma måndagen den 30 september 2019 klockan 18.00 på Summit T House, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

Delårsrapport Q2

Volati presenterar Delårsrapport för januari-juni 2019.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.