Ledande befattningshavare


Mårten Andersson, VD

VD sedan 2014. Född 1971.

Utbildning: Ekonomistudier vid Lunds universitet samt the General Manager Program-utbildning vid Harvard Business School.

Övriga uppdrag: -

Bakgrund: Mårten har tidigare arbetat som koncernchef för Försäkringsbolaget Skandia och har haft fler internationella roller inom Skandia.

Aktieinnehav i Bolaget: 2 511 532 Stamaktier och 1 887 Preferensaktier.


Mattias Björk, CFO

CFO sedan 2009. Född 1975.

Utbildning: Jur. Kand och civilekonomexamen från Lunds universitet.

Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant VQ Legal AB, styrelsesuppleant Virtual Intelligence VQ AB, styrelsesuppleant VQ Systems AB samt styrelsesuppleant Riddervold Bygg & Design AB.

Bakgrund: Mattias har tidigare arbetat på bland annat Modern Times Group MTG AB, Investment AB Kinnevik och Invik & Co AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 2 181 705 Stamaktier och 1 887 Preferensaktier.


Karin Rosenthal, Ekonomichef

Ekonomichef sedan 2017. Född 1978.

Utbildning: Kandidatexamen från Stockholms universitet

Övriga uppdrag: -

Bakgrund: Karin har tidigare arbetat på bland annat Klarna och Fabege.

Aktieinnehav i Bolaget: 1 000 stamaktier


Håkan Karlström, AO chef Handel

AO chef Handel sedan 2017

Utbildning; Ekonomistudier vid Lunds Universitet

Övriga uppdrag; inga

Bakgrund: Sedan 1996 arbetat som CFO i affärsområdets dotterbolag och för koncernen, även styrelsearbete i tidigare ägarsfär under denna tid. Sedan 2015 CFO för Volati Handel,
Innan 1996, revisor i E&Y och olika ekonomichefsjobb inom Svensk Industri och Handel.

Aktieinnehav i bolaget: 8.000 stamaktier, köpoption som berättigar till förvärv av 20 000 aktier, 460 preferensaktier, 1,5% av aktierna i Handels moderbolag Volati Parts.


Nicklas Margård, AO chef Industri

AO chef Industri sedan 2016. Född 1969.

Utbildning: Ekonomistudier vid Lunds universitet, MBA studier Concordia University Montreal, Kanada.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Micvac AB.

Bakgrund: Nicklas har arbetat som VD på Besikta Bilprovning sedan 2014, och har suttit i styrelsen i Tornum sedan 2005. Nicklas har tidigare arbetat som VD på John Bean Technologies AB och har även varit Asien ansvarig för JBT Foodtech.

Aktieinnehav i Bolaget: 115 000 Stamaktier och köpoption som berättigar till förvärv av 200 000 Stamaktier.


Maria Edsman, AO chef Akademibokhandeln

AO chef Akademibokhandeln sedan 2018. Född 1968.

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och studier vid University of Chicago Business School

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Rusta AB

Bakgrund: Maria har tidigare bl.a. varit Försäljningschef för Akademibokhandeln, VD för Polarn O. Pyret samt VD för Brothers&Sisters

Aktieinnehav i Bolaget: 0,75% av aktierna i Akademibokhandeln


Johan Ekström, AO chef Konsument

AO chef Konsument sedan 2017. Född 1970.

Utbildning: Ekonomie doktor vid Lunds universitet.

Övriga uppdrag: -

Bakgrund: Johan har arbetat som affärsområdeschef på Skandia, som Partner / Senior Executive på Accenture, samt som forskare och lärare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Aktieinnehav i Bolaget: 18 393 Stamaktier och 1973 Preferensaktier.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Industri och Akademibokhandeln.

Årsstämma

Kallelse till årsstämma 2019.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.