Ledande befattningshavare


Andreas Stenbäck

VD sedan maj 2021. Född 1979.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan samt kandidatexamen från Stockholms Universitet

Övriga uppdrag: -

Bakgrund: Andreas har tidigare arbetat på Keystone Advisers och MCF Corporate Finance

Aktieinnehav i bolaget: 2 800 stamaktier och köpoption som berättigar till förvärv av 800 000 aktier


Martin Hansson

VD affärsområde Salix Group. Född 1975.

Utbildning: Martin har en juristexamen från Göteborgs Universitet..

Övriga uppdrag:

Bakgrund: Martin har de senaste 4,5 åren arbetat på det tyska holdingbolaget Maxingvest och dessförinnan på IKEA under 17 år.

Aktieinnehav i bolaget: -


Nicklas Margård

Affärsområdeschef Industri sedan 2017. Född 1969.

Utbildning: Ekonomistudier vid Lunds universitet, MBA-studier Concordia University Montreal, Kanada.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Micvac AB.

Bakgrund: Nicklas var mellan 2014–2017 VD på Besikta Bilprovning och har suttit i styrelsen i Tornum sedan 2005. Nicklas har tidigare arbetat som VD på John Bean Technologies AB och har även varit Asienansvarig för JBT Foodtech.

Aktieinnehav i bolaget: 170 000 stamaktier och 2 procent av aktierna i Industris moderbolag Volati Industri.


Lars Ingman

Interim CFO sedan maj 2021. Född 1960

Utbildning: Ekonomistudier vid Uppsala Universitet

Övriga uppdrag:

Bakgrund: Lars har tidigare arbetat som CFO på bland annat Onemed AB, Cederroth AB, Evidensia Djursjukvård AB

Aktieinnehav i bolaget:

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de två affärsområdena Salix Group och Industri.

Extra bolagsstämma

Volati håller extra bolagsstämma måndagen den 20 september 2021.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.