Ledande befattningshavare


Mårten Andersson

VD sedan 2014. Född 1971.

Utbildning: Ekonomistudier vid Lunds universitet samt General Manager Programutbildning vid Harvard Business
School.

Övriga uppdrag: -

Bakgrund: Mårten har tidigare arbetat som koncernchef för Försäkringsbolaget Skandia och har haft flera internationella roller inom Skandia.

Aktieinnehav i bolaget: 2 511 532 stamaktier och 1 887 preferensaktier.


Andreas Stenbäck

CFO / CIO sedan 2019. Född 1979.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan samt kandidatexamen från Stockholms Universitet

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ATL Business Services AB och ATL Invest AB.

Bakgrund: Andreas har tidigare arbetat på Keystone Advisers och MCF Corporate Finance

Aktieinnehav i bolaget: Köpoption som berättigar till förvärv av 800 000 aktier


Karin Rosenthal

Ekonomichef sedan 2017. Född 1978.

Utbildning: Kandidatexamen från Stockholms universitet

Övriga uppdrag: -

Bakgrund: Karin har tidigare arbetat på bland annat Klarna Bank AB och Fabege AB.

Aktieinnehav i bolaget: 2 000 stamaktier.


Håkan Karlström

Affärsområdeschef Handel sedan 2018. Född 1961.

Utbildning: Ekonomistudier vid Lunds universitet.

Övriga uppdrag:

Bakgrund: Sedan 1996 arbetat som CFO i affärsområdets dotterbolag och för koncernen, även styrelsearbete i tidigare ägarsfär under denna tid. Sedan 2015 CFO för Volati Handel. Innan 1996 revisor i EY och olika ekonomichefsjobb inom svensk industri och handel.

Aktieinnehav i bolaget: 20.000 stamaktier samt 7000 stamaktier genom bolag, köpoption som berättigar till förvärv av 20 000 aktier, 1060 preferensaktier (genom pensionsförsäkring), 1,5% av aktierna i Handels moderbolag Volati Parts.


Nicklas Margård

Affärsområdeschef Industri sedan 2017. Född 1969.

Utbildning: Ekonomistudier vid Lunds universitet, MBA-studier Concordia University Montreal, Kanada.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Micvac AB.

Bakgrund: Nicklas har arbetat som VD på Besikta Bilprovning sedan 2014 och har suttit i styrelsen i Tornum sedan 2005. Nicklas har tidigare arbetat som VD på John Bean Technologies AB och har även varit Asienansvarig för JBT Foodtech.

Aktieinnehav i bolaget: 115 000 stamaktier och köpoption som berättigar till förvärv av 200 000 stamaktier.


Maria Edsman

Affärsområdeschef Akademibokhandeln sedan 2018. Född 1968.

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och studier vid University of Chicago Business School.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Rusta AB.

Bakgrund: Maria har tidigare bland annat varit försäljningschef för Akademibokhandeln, VD för Polarn O. Pyret samt VD för Brothers & Sisters.

Aktieinnehav i bolaget: 0,75% av aktierna i Akademibokhandeln.


Johan Ekström

Affärsområdeschef Konsument sedan 2018. Född 1970.

Utbildning: Ekonomie doktor vid Lunds universitet.

Övriga uppdrag:

Bakgrund: Johan var tidigare Operationsansvarig på Volati under 2017. Innan dess har han arbetat som affärsområdeschef på Skandia, som Partner/Senior Executive på Accenture, samt som forskare och lärare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Aktieinnehav i bolaget: 18 393 stamaktier och 1 973 preferensaktier.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Industri och Akademibokhandeln.

Telefonkonferens Q3

Volati inbjuder till en presentation av delårsrapport vid en webbsänd telefonkonferens.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.