Ledande befattningshavare


Mårten Andersson

VD sedan 2014. Född 1971.

Utbildning: Ekonomistudier vid Lunds universitet samt General Manager Programutbildning vid Harvard Business
School.

Övriga uppdrag: -

Bakgrund: Mårten har tidigare arbetat som koncernchef för Försäkringsbolaget Skandia och har haft flera internationella roller inom Skandia.

Aktieinnehav i bolaget: 2 511 532 stamaktier och 1 887 preferensaktier.


Andreas Stenbäck

CFO / CIO sedan 2019. Född 1979.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan samt kandidatexamen från Stockholms Universitet

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ATL Business Services AB och ATL Invest AB.

Bakgrund: Andreas har tidigare arbetat på Keystone Advisers och MCF Corporate Finance

Aktieinnehav i bolaget: Köpoption som berättigar till förvärv av 800 000 aktier


Karin Rosenthal

Ekonomichef sedan 2017. Född 1978.

Utbildning: Kandidatexamen från Stockholms universitet

Övriga uppdrag: -

Bakgrund: Karin har tidigare arbetat på bland annat Klarna Bank AB och Fabege AB.

Aktieinnehav i bolaget: 2 000 stamaktier.


Håkan Karlström

Affärsområdeschef Handel sedan 2018. Född 1961.

Utbildning: Ekonomistudier vid Lunds universitet.

Övriga uppdrag:

Bakgrund: Sedan 1996 arbetat som CFO i affärsområdets dotterbolag och för koncernen, även styrelsearbete i tidigare ägarsfär under denna tid. Sedan 2015 CFO för Volati Handel. Innan 1996 revisor i EY och olika ekonomichefsjobb inom svensk industri och handel.

Aktieinnehav i bolaget: 20.000 stamaktier samt 7000 stamaktier genom bolag, 1060 preferensaktier (genom pensionsförsäkring), 2 procent av aktierna i Handels moderbolag Volati Handel.


Nicklas Margård

Affärsområdeschef Industri sedan 2017. Född 1969.

Utbildning: Ekonomistudier vid Lunds universitet, MBA-studier Concordia University Montreal, Kanada.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Micvac AB.

Bakgrund: Nicklas har arbetat som VD på Besikta Bilprovning sedan 2014 och har suttit i styrelsen i Tornum sedan 2005. Nicklas har tidigare arbetat som VD på John Bean Technologies AB och har även varit Asienansvarig för JBT Foodtech.

Aktieinnehav i bolaget: 170 000 stamaktier och 2 procent av aktierna i Industris moderbolag Volati Industri.


Maria Edsman

Affärsområdeschef Akademibokhandeln sedan 2018. Född 1968.

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och studier vid University of Chicago Business School.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Rusta AB.

Bakgrund: Maria har tidigare bland annat varit försäljningschef för Akademibokhandeln, VD för Polarn O. Pyret samt VD för Brothers & Sisters.

Aktieinnehav i bolaget: 0,75% av aktierna i Akademibokhandeln.


Johan Ekström

Affärsområdeschef Konsument sedan 2018. Född 1970.

Utbildning: Ekonomie doktor vid Lunds universitet.

Övriga uppdrag:

Bakgrund: Johan var tidigare Operationsansvarig på Volati under 2017. Innan dess har han arbetat som affärsområdeschef på Skandia, som Partner/Senior Executive på Accenture, samt som forskare och lärare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Aktieinnehav i bolaget: 18 393 stamaktier och 1 973 preferensaktier.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Industri och Akademibokhandeln.

Delårsrapport Q3

Volati presenterar Delårsrapport för januari-september 2019.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.