Finansiella mål

Volatis överordnade mål är att skapa långsiktig värdetillväxt genom att bygga en industrigrupp av lönsamma företag med goda kassaflöden och förmåga till kontinuerlig utveckling.

Styrelsen har fastställt följande långsiktiga finansiella mål som ska utvärderas som en helhet:

  1. Resultattillväxt: Målet är en genomsnittlig årlig tillväxt i EBITA per stamaktie om minst 15 procent över en konjunkturcykel.
  2. Avkastning på justerat eget kapital: Långsiktiga målet är en avkastning på justerat eget kapital* om 20 procent.
  3. Kapitalstruktur: Målet är att nettoskulden i relation till justerad EBITDA* ska vara 2 till 3 gånger som genomsnitt över de senaste fyra kvartalen, och inte överstiga 3,5 gånger.

Aktuellt

Hållbarhet

Volatis värdegrund bygger på ansvarstagande som en förutsättning för vår gemensamma framtid.

Delårsrapport Q1

Volati presenterar delårsrapport för januari-mars 2022.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydlig och aktuell finansiell information.

Om Volati

Årsredovisning

Ta del av Volatis värld i vår årsredovisning

Under 2021 har vi kunnat upprätthålla en fortsatt hög förvärvstakt och leverera en stark resultattillväxt.

- Andreas Stenbäck, VD Volati.

Läs mer