Obligation

Obligationsprogram 5 december 2017

ISIN-kod: SE0010547042

Obligationsprogrammet:

Uppdatering den 29 april 2021

Volati meddelar härmed att bolaget genomför en villkorad förtida inlösen av samtliga sina utestående obligationer. Inlösen är villkorad av att utdelningen av samtliga Volatis aktier i Bokusgruppen AB slutförs till ägarna av stamaktier i Volati, enligt årsstämmans beslut den 28 april 2021. Inlösendagen är den 11 juni 2021 och avstämningsdag för förtida inlösen kommer att vara den 4 juni 2021, det vill säga fem arbetsdagar före inlösendagen.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de två affärsområdena Salix Group och Industri.

Delårsrapport Q1

Volati presenterar delårsrapport för januari-mars 2022.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.