Volatis kapitalmarknadsuppdatering

Volati AB bjuder härmed in till en digital förinspelad kapitalmarknadsuppdatering den 18 mars 2021 med syfte att bidra till fördjupad förståelse för Volatis strategiska inriktning. Investerare och analytiker bjuds även in till en efterföljande frågestund den 22 mars 2021 klockan 14.00.

Den digitala kapitalmarknadsuppdateringen består av förinspelade presentationer från ledande befattningshavare i Volatikoncernen. Presentationerna kommer att finnas tillgängliga på den här sidan den 18 mars, klockan 08:00.

Den direktsända frågestunden med presentatörerna äger rum den 22 mars mellan 14.00-15.00. En inspelning av frågestunden kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Volatis hemsida.

Presentationer

Volatis styrelseordförande Patrik Wahlén kommer tillsammans med vd Mårten Andersson och CFO Andreas Stenbäck att ge en uppdatering om Volatis utveckling, verksamhet och strategi. Dessutom kommer Håkan Karlström, affärsområdeschef på Salix Group, tidigare affärsområde Handel, att presentera sin verksamhet i mer detalj. Maria Edsman, affärsområdeschef på Akademibokhandeln, kommer därefter att ge en redogörelse för de möjligheter som finns i verksamheten som ett självständigt börsbolag. Samtliga presentationer kommer att hållas på svenska.

Mer information och anmälan

Ingen föranmälan krävs för att ta del av den förinspelade kapitalmarknadsuppdateringen. Ytterligare information kring den direktadirektsända frågestunden kommer att presenteras på Volatis hemsida den 18 mars.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mårten Andersson, vd Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se

Andreas Stenbäck, CFO Volati AB, 070-889 09 60, andreas.stenback@volati.se

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de tre affärsområdena Handel, Industri och Akademibokhandeln.

Delårsrapport Q4

Volati presenterar Delårsrapport för januari-december 2020.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.