Volatis kapitalmarknadsuppdatering

Volati AB bjuder härmed in till en digital förinspelad kapitalmarknadsuppdatering den 18 mars 2021 med syfte att bidra till fördjupad förståelse för Volatis strategiska inriktning. Investerare och analytiker bjuds även in till en efterföljande frågestund den 22 mars 2021 klockan 14.00-15.00. Mer information om Q&A återfinns nedan.

Kapitalmarknadsuppdatering

En bevisat hög historisk tillväxttakt, en beprövad affärsmodell, ett betydande förvärvsutrymme, och ett mer fokuserat Volati skapar sammantaget grunden för goda tillväxtmöjligheter framåt. Det konstaterar Volatis ledning vid bolagets kapitalmarknadsdag på torsdagen.

Kapitalmarknadsuppdateringen är uppdelade i tre huvudområden Volati, Salix Group och Bokusgruppen. Respektive huvudområde består av en presentation och en tillhörande diskussion. Avslutningsvis i filmen presenteras Volatis mangement program och en summering av dagen. För internationella investerare vänligen notera att engelsk översättning kan erhållas i menyfältet i spelaren.

Introduktion

Volatis styrelseordförande Patrik Wahlén inleder med att berätta om nyheter på Volati: En utdelning av Bokusgruppen till Volatis stamaktieägare utvärderas, Salix Group har fått ett ökat självbestämmande och Volati kommer att fokusera mer på förvärv under ledning av den tillträdande vd:n Andreas Stenbäck som lämnar rollen som CFO den 1 maj 2021.

Volati

Andreas Stenbäck redogör för Volatis historiska utveckling och konstaterar att under 18 år har bolaget framgångsrikt skapat aktieägarvärden inte minst genom en betydande tillväxt. Därefter presenterar Andreas Volatis värdeskapandemodell och lyfter fram konkreta exempel på hur Volati genom förvärv, organisk utveckling samt återinvestering av kassaflöden skapar värde. Andreas framför därefter att Volati efter en eventuell särnortering av Bokusgruppen står starkt med god underliggande tillväxt i affärsområdena Salix Group och Industri samt ser goda förutsättningar att öka förvärvstakten.

Salix Group

Håkan Karlström, VD på Salix Group, konstaterar att det finns fortsatt många förvärvsmöjligheter. Salix Group har många framgångsrika exempel på historiska tilläggsförvärv och har en väl beprövad metod för att identifiera, utvärdera och genomföra förvärv för att därefter utvinna synergier, säger Håkan Karlström.

Bokusgruppen

Maria Edsman, VD för Bokusgruppen, håller en längre presentation. Detta mot bakgrund av att Volatis styrelse i februari gav Volatis ledning i uppdrag att utvärdera en eventuell utdelning av Volatis andelar i, och notering av, Bokusgruppen.

Bokusgruppen har en tydlig plan för ökad tillväxttakt i de digitala kanalerna genom fortsatta investeringar. Bokusgruppens marknadsandel inom e-handel ökade under 2020 och totalt sett utgjorde digitala kanaler 44 procent av försäljningen. Bolaget ser en betydande digital potential med sina 44 miljoner online-besök per år och kundklubbens 2 miljoner medlemmar.

Summering

Patrik Wahlén och Andreas Stenbäck avslutar kapitalmarknadsdagen med en summering av dagen.

Bolagspresentationer för nedladdning

Q&A

Den direktsända frågestunden den 22 mars klockan 14.00-15.00 är uppdelad i tre områden Volati, Salix Group och Bokusgruppen. Vänligen notera att frågestunden hålls på svenska. En inspelning av frågestunden kommer att finnas tillgänglig i efterhand nedan. Engelsk översättning laddas upp på hemsidan under nästkommande vecka.

Paneldeltagare:

  • Patrik Wahlén, styrelseordförande Volati
  • Mårten Andersson, koncernchef och VD Volati, styrelseordförande Salix Group och Bokusgruppen
  • Andreas Stenbäck, CFO och tillträdande VD Volati från 1 maj 2021
  • Håkan Karlström, VD Salix Group
  • Maria Edsman VD Bokusgruppen
  • Jane Jangenfeldt, CFO Bokusgruppen

Volati Kapitalmarknadsuppdatering Q&A

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de två affärsområdena Salix Group och Industri.

Delårsrapport Q3

Volati presenterar Delårsrapport för januari-september 2021.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.