Börsnotering

Åtkomst till denna information är begränsad till personer som är bosatta och befinner sig i Sverige och till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong eller Singapore.


Pressmeddelanden

Utnyttjande av övertilldelningsoption i Volati

2016-12-09, 17:45

Carnegie och Nordea (tillsammans ”Joint Global Coordinators”), har idag meddelat Volati AB (publ) (”Volati” eller ”Bolaget”) att övertilldelningsoptionen avseende 1 896 551 nya stamaktier i Volati har utnyttjats till fullo.

Läs mer

Första handelsdag i Volatis stam- och preferensaktie på Nasdaq Stockholm

2016-11-30, 08:00

Volati AB (publ) (”Volati” eller ”Bolaget” och tillsammans med dotterbolag ”Koncernen”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet att teckna stamaktier i Bolaget (”Erbjudandet”) i samband med Bolagets notering av stam- och preferensaktien på Nasdaq Stockholm (”Börsnoteringen”). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort både bland institutionella investerare i Sverige och internationellt samt bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet var kraftigt övertecknat.

Läs mer

Volati offentliggör prospekt

2016-11-18, 18:00

Volati AB (publ) (”Volati” eller ”Bolaget” och tillsammans med dotterbolag ”Koncernen”) offentliggjorde den 14 november 2016 sin avsikt att notera Bolagets stamaktier och preferensaktier på Nasdaq Stockholm (”Börsnoteringen”), samt att i samband därmed emittera cirka 19 miljoner stamaktier i Bolaget (”Erbjudandet”). Bolaget offentliggör idag prospekt för Börsnoteringen och Erbjudandet.

Läs mer

Volati avser att noteras på Nasdaq Stockholm

2016-11-14, 18:15

Volati AB (publ) (”Volati” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att notera Bolagets stamaktier och preferensaktier på Nasdaq Stockholm (”Börsnoteringen”).

Läs mer

Sammanställning av telefonkonferens för media och investerare den 15/11 2016
https://wonderland.videosync.fi/volati-presskonferens

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de två affärsområdena Salix Group och Industri.

Delårsrapport Q3

Volati presenterar Delårsrapport för januari-september 2021.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.