Utdelningspolicy

Volatis styrelse har antagit en utdelningspolicy som innebär att utdelning på stamaktier ska motsvara 10 – 30 procent av resultatet efter skatt. Vid fastställande av utdelningar ska hänsyns tas till framtida förvärvsmöjligheter, utvecklingsmöjligheter i befintliga bolag, koncernens finansiella ställning och andra faktorer som bolagets styrelse anser vara av betydelse.

Utbetalningar av utdelning till preferensaktieägare

Utdelning på preferensaktier ska ske till ett årligt belopp om 40,00 kronor per preferensaktie, med kvartalsvis utbetalning om 10,00 kronor, i enlighet med bolagsordningen.

Varje preferensaktie ger företrädesrätt till 40,00 kr i årlig utdelning som delas ut med 10,00 kr per kvartal. Nedanstående tabell redogör för de olika tidpunkterna för utdelningen på preferensaktierna:

Augusti 2017
Sista dag för handel inklusive rätt till utbetalning av utdelning 2 augusti 2017
Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 4 augusti 2017
Förväntad dag för utbetalning från Euroclear¹ 9 augusti 2017
November 2017
Sista dag för handel inklusive rätt till utbetalning av utdelning 1 november 2017
Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 3 november 2017
Förväntad dag för utbetalning från Euroclear¹ 8 november 2017
Februari 2018
Sista dag för handel inklusive rätt till utbetalning av utdelning 1 februari 2018
Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 5 februari 2018
Förväntad dag för utbetalning från Euroclear¹ 8 februari 2018
Maj 2018
Sista dag för handel inklusive rätt till utbetalning av utdelning 2 maj 2018
Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 4 maj 2018
Förväntad dag för utbetalning från Euroclear¹ 9 maj 2018

¹Utbetalning av utdelningen sker normalt på tredje bankdagen efter avstämningsdagen för svenska emittenter. Euroclear Sweden administrerar utbetalningen varför Volati inte styr över detta datum.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.


Kontakta oss

Årets julgåva

Volati har de senaste tio åren skänkt 1000 kronor för varje anställd, vilket i år innebär att vi skänker ca 1,8 miljoner, till ett utvalt välgörande ändamål som ligger oss varmt om hjärtat.

Läs om Hand in Hand

Presentation av bokslutskommuniké 2017

Volatis VD Mårten Andersson och CFO Mattias Björk presenterar Bokslutskommuniké 2017

Se presentationen här

Pressmeddelanden.

Läs fler pressmeddelanden
Läs fler koncernnyheter
Lediga tjänster inom koncernen

Prenumerera på börsinfo