Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används.   Ok

Utdelningspolicy

Volatis styrelse har antagit en utdelningspolicy som innebär att utdelning på stamaktier ska motsvara 10 – 30 procent av resultatet efter skatt. Vid fastställande av utdelningar ska hänsyns tas till framtida förvärvsmöjligheter, utvecklingsmöjligheter i befintliga bolag, koncernens finansiella ställning och andra faktorer som bolagets styrelse anser vara av betydelse.

Årsstämman 2018 fattade beslut om vinstutdelning om 0,50 kronor per stamaktie. Avstämningsdag för vinstutdelning på stamaktier var den 18 maj 2018 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 23 maj 2018.

Utbetalningar av utdelning till preferensaktieägare

Utdelning på preferensaktier ska ske till ett årligt belopp om 40,00 kronor per preferensaktie, med kvartalsvis utbetalning om 10,00 kronor, i enlighet med bolagsordningen.

Avstämningsdagar för vinstutdelning på preferensaktier ska vara den enligt nedan, eller närmast föregående bankdag, i enlighet med bolagets bolagsordning.

Nedanstående tabell redogör för de olika tidpunkterna för utdelningen på preferensaktierna:

2018
Avstämningsdagar för vinstutdelning på preferensaktier¹ 5 augusti 2018
Avstämningsdagar för vinstutdelning på preferensaktier¹ 5 november 2018
2019
Avstämningsdagar för vinstutdelning på preferensaktier¹ 5 februari 2019
Avstämningsdagar för vinstutdelning på preferensaktier¹ 5 maj 2019

¹Utbetalning av utdelningen sker normalt på tredje bankdagen efter avstämningsdagen för svenska emittenter. Euroclear Sweden administrerar utbetalningen varför Volati inte styr över detta datum.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Kontakta oss

Årsstämma 2018

Volati AB (publ), håller årsstämma onsdagen den 16 maj 2018 klockan 15.30 på Nalen, David Bagares gata 17 i Stockholm.

Läs om årsstämman

Delårsrapport

Volatis VD Mårten Andersson och CFO Mattias Björk presenterar delårsrapport den 17 augusti 09.00

Läs rapporten här

Pressmeddelanden.

Läs fler pressmeddelanden
Läs fler koncernnyheter
Lediga tjänster inom koncernen

Prenumerera på börsinfo