Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur 31 december 2017

Rösträtter och aktiekapitalandelar

AktieslagAntalRösträtt per aktieAntal rösterRösträttsandelAktiekapitalsandel
Stamaktier 80 406 571 1,0 80 406 571 99,80% 98,04%
Preferensaktier 1 603 774 0,1 160 377 0,20% 1,96%
Summa82 010 345 80 566 948100%100%

Aktieägare per land

 AntalRöstandel
Sverige 6 766 97,53%
Övriga länder 171 2,47%
Totalt6 951100,00%

Antal aktieägare

Antal aktierAntal aktieägare
1-500 6 074
501-1000 352
1001-10 000 416
10 001- 95
Totalt6 951

Aktieägarstruktur1)

NamnStamaktierPreferensaktierAktiekapitalRöster
Karl Perlhagen 34 440 000 204 174 2) 42,24% 42,77%
Patrik Wahlén 19 046 954 10 129 23,24% 23,64%
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 4 414 000 - 5,38% 5,48%
Fjärde AP-fonden 4 056 490 - 4,95% 5,03%
Handelsbanken fonder 3 349 180 - 4,08% 4,16%
Mårten Andersson 2 511 532 1 887 3,06% 3,12%
Mattias Björk 2 181 705 1 887 2,66% 2,71%
SEB Investment Management 1 752 536 - 2,14% 2,18%
Mats Andersson 668 111 - 0,81% 0,83%
Danske Capital Sverige AB 655 951 - 0,80% 0,81%
Catella Fondförvaltning 531 822 - 0,65% 0,66%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 467 308 151 796 0,75% 0,60%
SEB Life International 400 000 - 0,49% 0,50%
AMF Försäkring och Fonder 346 000 - 0,42% 0,43%
SEB S.A. Client Assets UCITS 326 000 84 955 0,50% 0,42%
Summa 15 största ägare 75 147 589 454 828 92,17% 93,34%
Övriga aktieägare 5 258 982 1 148 946 7,83% 6,66%
Totalt80 406 5711 603 774100,00%100,00%

1) Aktieägarstrukturen är baserad på uppgifter från Euroclear Sweden per 31 december 2017.

2) Inkluderar ägande indirekt via bolag.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.


Kontakta oss

Årets julgåva

Volati har de senaste tio åren skänkt 1000 kronor för varje anställd, vilket i år innebär att vi skänker ca 1,8 miljoner, till ett utvalt välgörande ändamål som ligger oss varmt om hjärtat.

Läs om Hand in Hand

Presentation av bokslutskommuniké 2017

Volatis VD Mårten Andersson och CFO Mattias Björk presenterar Bokslutskommuniké 2017

Se presentationen här

Pressmeddelanden.

Läs fler pressmeddelanden
Läs fler koncernnyheter
Lediga tjänster inom koncernen

Prenumerera på börsinfo