Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur 31 december 2016

Rösträtter och aktiekapitalandelar

AktieslagAntalRösträtt per aktieAntal rösterRösträttsandelAktiekapitalsandel
Stamaktier 80 406 571 1,0 80 406 571 99,80% 98,04%
Preferensaktier 1 603 774 0,1 160 377 0,20% 1,96%
Summa82 010 345 80 566 948100%100%

Aktieägare per land

 AntalRöstandel
Sverige 6 157 96,31%
Övriga länder 132 3,69%
Totalt6 289100,00%

Antal aktieägare

Antal aktierAntal aktieägare
1-500 5 472
501-1000 332
1001-10 000 386
10 001- 99
Totalt6 289

Aktieägarstruktur1)

NamnStamaktierPreferensaktierAktiekapitalRöster
Karl Perlhagen 34 440 000 204 174 2) 42,24% 42,77%
Patrik Wahlén 19 046 954 10 129 23,24% 23,64%
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 3 817 154 - 4,65% 4,74%
Fjärde AP-fonden 3 468 275 - 4,23% 4,30%
Handelsbanken fonder 3 334 983 - 4,07% 4,14%
Mårten Andersson 2 511 532 1 887 3,06% 3,12%
Mattias Björk 2 166 705 1 887 2,64% 2,69%
Mats Andersson 1 379 311 - 1,68% 1,71%
Nordnet Pensionsförsäkring 781 074 64 878 1,03% 0,98%
SEB S.A. Client asset ucits 495 000 72 651 0,69% 0,62%
Didner & Gerge Small and Micro cap Fond 493 190 - 0,60% 0,61%
AFA Försäkring 481 000 - 0,59% 0,60%
Catella Fondförvaltning 443 157 - 0,54% 0,55%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 261 548 167 793 0,52% 0,35%
SEB Life International 400 000 - 0,49% 0,50%
Summa 15 största ägare 73 519 883 523 399 90,29% 91,32%
Övriga aktieägare 6 886 688 1 080 375 9,71% 8,68%
Totalt80 406 5711 603 774100,00%100,00%

1) Aktieägarstrukturen är baserad på uppgifter från Euroclear Sweden per 31 december 2016.

2) Inkluderar ägande indirekt via bolag.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Kontakta oss

Förvärv av Akademibokhandeln

VD Mårten Andersson ger sin syn på Volatis förvärv av Sveriges ledande bokhandelsaktör, Akademibokhandeln. Han avslöjar även sina favoritförfattare och varför han tror böcker har en ljus framtid.

Läs mer

Webbsändning av Q2

Se Volatis VD Mårten Andersson och CFO Mattias Björk presentera andra kvartalet 2017 i efterhand.

Se webbsändningen här

Pressmeddelanden.

Läs fler pressmeddelanden
Läs fler koncernnyheter
Lediga tjänster inom koncernen

Prenumerera på börsinfo