Affärsområdet Konsument

Affärsområdet Konsument består av tre affärsenheter.

Affärsområdet Konsuments verksamheter fokuserar på olika nischer inom Business-to-Consumer och drivs av ett starkt lokalt entreprenörskap. Gemensamt är att verksamheterna har stora kunddatabaser vilket skapar möjligheter för samarbete och centrala initiativ för att utveckla verksamheterna. Digitalisering och e-handel samt verktyg för att skapa fördjupade kundrelationer och ökad kundlojalitet är exempel på sådana områden.

Affärsenheter

/backnet/media_archive/cache/4a82d708d497c96fdf3dfd52a4639ecf_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/a38ce413d9b6a85b53ab351c0357d20f_470x400.png
/backnet/media_archive/cache/cdc695b33817cd88053223458f12a522_470x400.png

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Extra bolagsstämma

Volati håller extra bolagsstämma måndagen den 30 september 2019 klockan 18.00 på Summit T House, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

Delårsrapport Q2

Volati presenterar Delårsrapport för januari-juni 2019.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.