Besikta Bilprovning

Besikta är en av de större bilprovningsaktörerna i Sverige.

Affärsidé: Besikta ska vara det ledande besiktningsföretaget som driver utvecklingen mot förbättrad svensk bilsäkerhet och förenklat bilägande. Företaget ska vara ledande i sin bransch och en premiumleverantör med säkerhet som ledstjärna.

Kunder: Alla som har ett fordon: privatpersoner, företag och organisationer. Totalt en miljon kunder.

Marknad: Besikta har fokus på södra Sverige och finns från Karlstad till Ystad.

Besiktas omsättning 2015: 480 Mkr

Andel av Volatis omsättning 2015: 22 procent

www.besikta.se

Har du det vi söker?

Vi är ständigt på spaning efter nya förvärv. Vårt fokus ligger på bolag som omsätter 100-1 000 MSEK, med god lönsamhet och stabila finanser.

Kontakta oss gärna

Finansiell information

Läs mer om Volatikoncerncens nuvarande och förväntade utveckling. Ta gärna kontakt med oss om du inte hittar det du söker.

Se våra investerarsidor

Extra bolagsstämma

Volati AB (publ), org nr 556555-4317, håller extra bolagsstämma torsdagen den 15 september 2016 klockan 16.00.

Anmälan bolagsstämma

Pressmeddelanden.

Läs fler pressmeddelanden
Läs fler koncernnyheter
Lediga tjänster inom koncernen

Besikta Corroventa
EttikettoPrintCom
Kellfri
Lomond Industrier
me&i
NaturaMed Pharma
Tornum